2015-09-11 20:22

2015-09-11 20:22

Föredömligt asylboende

EKSHÄRAD: Politiskt sakkunnig vid arbetsmarknadsdepartementet besökte asylboendet Nygård

När Milischa Rezai som är politiskt sakkunnig vid arbetsmarknadsdepartementet igår besökte Värmland gjorde hon en avstickare till Nygård.
Ett asylboende hon hört mycket gott om.

Nyligen presenterade regeringen sitt nya etableringspaket som bland annat syftar till att förbättra nyanländas möjligheter att snabbare komma in på den svenska arbetsmarknaden. Därför besökte Milischa Rezai Värmland. Hon träffade bland annat landshövding Kenneth Johansson och representanter från arbetsförmedlingen för att informera om de nya reglerna.

Hög ambitionsnivå

Men hon gjorde också en snabb visit till Nygård i Ekshärad. Anledningen var att hon hört mycket gott om Nygård och hur de arbetar med integration och skapar praktikplatser till de asylsökande.

– Jag har förstått att man har en högre ambitionsnivå här. Det finns ju aktörer som sysslar med detta enbart för att tjäna pengar, men här vill man bara gott, säger Milischia Rezai.

Fotbollsspelare

Harry McNeil, vd för Hero Sverige AB som driver Nygård, besökte också anläggningen denna dag.

– Det är ju en fantastisk plats. Framförallt för att det finns så engagerad personal som hjälper människorna att få praktikplats och för att komma in i samhället. Många här är ju också med i Ekshärads fotbollslag och det är ju också ett bra sätt att integreras i samhället, säger han.

Natalya Lobanova som flytt från Syrien är klassiskt skolad pianist och har haft tre månaders praktik som tolk på Kyrkhedens skola.

– Jag är så tacksam för Sverige och hoppas få jobb, så att jag kan betala tillbaka till samhället som hjälpt mig och min familj så mycket, säger hon.

Svenskundervisning

Just nu finns 78 asylsökande på Nygård och åtta stycken är ute i praktik som passar deras yrkesområde. På Nygård har det funnits ett uppdämt behov av svenskundervisning. Personer som inte har uppehållstillstånd har inte rätt till SFI-undervisning. Så under en period har två pensionerade lärare ideellt lett svenskundervisning ett par dagar i veckan. Men i och med regeringens nya etableringssatsning kommer alla att erbjudas svenskundervisning genom att pengar förs över till studieförbunden. Johan Åkerlund som är biträdande platschef är mycket nöjd över detta.

– Redan nästa vecka ska vi på möte på ABF och alla som vill ska erbjudas svenskundervisning där. Min förhoppning är att det också blir möjligt att studera andra ämnen som till exempel natur, jakt fiske och svampplockning, säger han.

Nyligen presenterade regeringen sitt nya etableringspaket som bland annat syftar till att förbättra nyanländas möjligheter att snabbare komma in på den svenska arbetsmarknaden. Därför besökte Milischa Rezai Värmland. Hon träffade bland annat landshövding Kenneth Johansson och representanter från arbetsförmedlingen för att informera om de nya reglerna.

Hög ambitionsnivå

Men hon gjorde också en snabb visit till Nygård i Ekshärad. Anledningen var att hon hört mycket gott om Nygård och hur de arbetar med integration och skapar praktikplatser till de asylsökande.

– Jag har förstått att man har en högre ambitionsnivå här. Det finns ju aktörer som sysslar med detta enbart för att tjäna pengar, men här vill man bara gott, säger Milischia Rezai.

Fotbollsspelare

Harry McNeil, vd för Hero Sverige AB som driver Nygård, besökte också anläggningen denna dag.

– Det är ju en fantastisk plats. Framförallt för att det finns så engagerad personal som hjälper människorna att få praktikplats och för att komma in i samhället. Många här är ju också med i Ekshärads fotbollslag och det är ju också ett bra sätt att integreras i samhället, säger han.

Natalya Lobanova som flytt från Syrien är klassiskt skolad pianist och har haft tre månaders praktik som tolk på Kyrkhedens skola.

– Jag är så tacksam för Sverige och hoppas få jobb, så att jag kan betala tillbaka till samhället som hjälpt mig och min familj så mycket, säger hon.

Svenskundervisning

Just nu finns 78 asylsökande på Nygård och åtta stycken är ute i praktik som passar deras yrkesområde. På Nygård har det funnits ett uppdämt behov av svenskundervisning. Personer som inte har uppehållstillstånd har inte rätt till SFI-undervisning. Så under en period har två pensionerade lärare ideellt lett svenskundervisning ett par dagar i veckan. Men i och med regeringens nya etableringssatsning kommer alla att erbjudas svenskundervisning genom att pengar förs över till studieförbunden. Johan Åkerlund som är biträdande platschef är mycket nöjd över detta.

– Redan nästa vecka ska vi på möte på ABF och alla som vill ska erbjudas svenskundervisning där. Min förhoppning är att det också blir möjligt att studera andra ämnen som till exempel natur, jakt fiske och svampplockning, säger han.

Regeringens etableringspaket i korthet

Målet är att nyanlända ska komma i arbete inom två år. Därför vill man bland annat ha ett så kallat ”snabbspår” in på arbetsmarknaden med förstärkta insatser.

En stor validiseringssatsning med att bedöma asylsökandes utländska utbildning och kompetens ska göras. Samt även se om kompletterande svensk utbildning behövs.

Asylsökande får lära sig svenska hos studieförbund och får ökad möjlighet till praktikplats.

Kommunernas ersättning för att ta emot nyanlända höjs från 83 100 till 125 000 kronor per person.

Källa: www.regeringen.se