2015-08-30 21:55

2015-08-30 21:55

Nytt avtal öppnar för förlängning

EKSHÄRAD: Nygård behöver inte tömmas i nuläget

– Jättebra att Migrationsverket löst det på det här sättet, säger Hero Sveriges vd Harry Mc Neil om att Nygård fått ett så kallat avvecklingsavtal fram till 15 december vilket var positivt för såväl de boende som personalen.

I ett tidigare besked från Migrationsverket skulle nuvarande avtal gå ut 15 september. Det vållade oro bland de boende då de skulle behöva flytta från anläggningen som flera av dem bott på sedan den öppnade i november.

– Genom avvecklingsavtalet kan vi lägga in ett anbud till kommande upphandling så förhoppningsvis behöver de boende inte flytta och personalen kan vara kvar, säger Harry Mc Neil.

I den kommande upphandlingen kan Nygård komma i fråga i samma verksamhetsklassning som man tidigare varit godkänd för. Det innebär att det kan bli en fortsättning för de 110 platserna som man har avtal om för närvarande, varav 88 är fyllda i nuläget.

– Vi har inte för avsikt att bygga ut. Det är ganska lagom för det antal hus som är där, och lagom för Ekshärad, säger Harry Mc Neil.

I ett tidigare besked från Migrationsverket skulle nuvarande avtal gå ut 15 september. Det vållade oro bland de boende då de skulle behöva flytta från anläggningen som flera av dem bott på sedan den öppnade i november.

– Genom avvecklingsavtalet kan vi lägga in ett anbud till kommande upphandling så förhoppningsvis behöver de boende inte flytta och personalen kan vara kvar, säger Harry Mc Neil.

I den kommande upphandlingen kan Nygård komma i fråga i samma verksamhetsklassning som man tidigare varit godkänd för. Det innebär att det kan bli en fortsättning för de 110 platserna som man har avtal om för närvarande, varav 88 är fyllda i nuläget.

– Vi har inte för avsikt att bygga ut. Det är ganska lagom för det antal hus som är där, och lagom för Ekshärad, säger Harry Mc Neil.