2015-08-29 06:00

2015-08-29 06:00

Bygden värnar butiken

SUNNEMO: Rejäl ökning av omsättningen för hotad lanthandel

I nästa vecka presenterar Konsum Värmlands förvaltningsråd sitt förslag när det gäller framtiden för de elva butiker som i mars pekades ut som nedläggningshotade. Det var en signal till berörda butiker att bättra på sitt resultat inför det avgörande beslutet i oktober.

– I vissa butiker har det gett effekt, säger informationschef Klas Olsson.

Coop Nära i Sunnemo är ett exempel där man visat mycket engagemang och fått en bra respons. konstaterar Klas Olsson.

– Vi ska visa att vi ska vara kvar och det tycker jag att vi visat, säger butikschef Lena Lundberg.

Under årets sju första månader har omsättningen i Sunnemobutiken ökat med drygt en halv miljon kronor. Sommaren har inte varit perfekt, vi är en sommarbutik och ändå har vi fina siffror, påpekar Lena Lundberg.

Bensinpumpen viktig

I fjol var det nästan ingen vecka med plus för butiken. Bensinpumpen fungerade inte då men nu har man fått en ny vilket påverkar omsättningen. Förtjänsten på bensinförsäljningen är visserligen liten men bensinpumpen bidrar till att man stannar här och handlar också

– På så vis har vi kunderna kvar, säger Lena Lundberg.

Många nya ansikten

Hon tror också att man i bygden blivit mer köptrogen. Det har varit många nya ansikten bland kunderna.

– Sunnemoborna har visat att de vill ha en butik och det är viktigt att man fortsätter tänka så.

Att det varit inflyttning av barnfamiljer är också en faktor i sammanhanget. Service i form av butik och skola är en anledning till att folk vill hit.

Vill utöka servicen

– Det vore förödande för skolan om butiken försvinner, resonerar Lena Lundberg som ser möjligheter till en ökad service för bygdens folk.

– Vi ska försöka få hit ATG. Och så vill vi ha system- och paketutlämning men fått höra att det är för nära Munkfors, säger Lena Lundberg.

– Resultatmässigt är det fortfarande ett underskott och vi vet inget än mer än att elva butiker är i farozonen enligt besked tidigare i år, säger Lena Lundberg.

Något uttalat krav att det skulle vändas till ett plus fanns inte utan det var i första hand en positiv tendens som eftersträvades från Konsumledningen.

På fredag presenteras förvaltningsrådets förslag i ett pressmeddelande. Därefter väntar medlemsmöten under vecka 38. Avgörande beslut tas 21 oktober.

– I vissa butiker har det gett effekt, säger informationschef Klas Olsson.

Coop Nära i Sunnemo är ett exempel där man visat mycket engagemang och fått en bra respons. konstaterar Klas Olsson.

– Vi ska visa att vi ska vara kvar och det tycker jag att vi visat, säger butikschef Lena Lundberg.

Under årets sju första månader har omsättningen i Sunnemobutiken ökat med drygt en halv miljon kronor. Sommaren har inte varit perfekt, vi är en sommarbutik och ändå har vi fina siffror, påpekar Lena Lundberg.

Bensinpumpen viktig

I fjol var det nästan ingen vecka med plus för butiken. Bensinpumpen fungerade inte då men nu har man fått en ny vilket påverkar omsättningen. Förtjänsten på bensinförsäljningen är visserligen liten men bensinpumpen bidrar till att man stannar här och handlar också

– På så vis har vi kunderna kvar, säger Lena Lundberg.

Många nya ansikten

Hon tror också att man i bygden blivit mer köptrogen. Det har varit många nya ansikten bland kunderna.

– Sunnemoborna har visat att de vill ha en butik och det är viktigt att man fortsätter tänka så.

Att det varit inflyttning av barnfamiljer är också en faktor i sammanhanget. Service i form av butik och skola är en anledning till att folk vill hit.

Vill utöka servicen

– Det vore förödande för skolan om butiken försvinner, resonerar Lena Lundberg som ser möjligheter till en ökad service för bygdens folk.

– Vi ska försöka få hit ATG. Och så vill vi ha system- och paketutlämning men fått höra att det är för nära Munkfors, säger Lena Lundberg.

– Resultatmässigt är det fortfarande ett underskott och vi vet inget än mer än att elva butiker är i farozonen enligt besked tidigare i år, säger Lena Lundberg.

Något uttalat krav att det skulle vändas till ett plus fanns inte utan det var i första hand en positiv tendens som eftersträvades från Konsumledningen.

På fredag presenteras förvaltningsrådets förslag i ett pressmeddelande. Därefter väntar medlemsmöten under vecka 38. Avgörande beslut tas 21 oktober.