2015-08-17 19:03

2015-08-17 19:03

Skärpt dokumentation efter krav från IVO

HAGFORS

Socialförvaltningen har tagit fram en mall med en checklista för att ha koll på att dokumentationen kring missbruksärenden blir i enlighet med de krav som IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ställt upp efter en granskning av kommunen, Vid måndagens kommunstyrelsemöte godkändes checklistan.

– Det är dokumentationen som granskats, inte insatserna, poängterar kommunalråd Åsa Johansson (S).

När det gäller de tre personer som påträffades döda i en lägenhet i förra veckan kommer kommunen se om de varit i kontakt med kommunens socialtjänst.

– Är det så ska vi se om vi gjort det vi ska, om inte anmäler vi enligt lex Sarah, säger Åsa Johansson.

– Det är dokumentationen som granskats, inte insatserna, poängterar kommunalråd Åsa Johansson (S).

När det gäller de tre personer som påträffades döda i en lägenhet i förra veckan kommer kommunen se om de varit i kontakt med kommunens socialtjänst.

– Är det så ska vi se om vi gjort det vi ska, om inte anmäler vi enligt lex Sarah, säger Åsa Johansson.