2015-07-17 11:05

2015-07-17 18:34

Ko och kalv dödade av varg

EKSHÄRAD: Ovanligt att nötboskap blir attackerat

Vargattack. På Leif Sandbergs gård norr om Ekshärad blev en ko och kalv dödade av varg i tisdags. Att varg ger sig på nötboskap är mycket ovanligt. Men Leif har varit med om detta tidigare.

Det var när Leif Sandberg kom hem från jobbet på tisdag eftermiddag han hittade en död kalv i hagen på sin gård i Näs. Kalven hade inga synliga skador. Därefter fick han syn på en medtagen ko.

– Kon var så dålig att hon inte ville gå upp, så henne fick jag avliva, säger Leif.

När han hämtat traktorn för att forsla bort kon upptäckte han en skada på ena låret. Genast misstänkte han varg.

Bekräftad vargattack

För det är bara två år sedan som varg dödade en kalv senast på hans gård. Även vid det tillfället syntes inga skador vid första anblicken. Men länsstyrelsens viltvårdare kunde genom att besikta kroppen bekräfta att det var en vargattack. Därför kontaktade han länsstyrelsen på nytt. Länsstyrelsens naturbevakare Elisabeth Hansson kunde konstatera att det var varg som dödat både kon och kalven.

– Kalven hade bitskador på hals och strupe och kon på ena låret och huvudet, säger Elisabeth Hansson.

Ovanlig händelse

Att varg attackerar nötboskap är mycket ovanligt. Enligt statistik från Viltskadecenter dödades 3 kor av varg 2013. Orsaken till att varg ger sig på nötboskap vågar länsstyrelsens naturbevakare inte ha någon teori om. Men Leif tror sig veta.

– Det måste bero på att det inte finns nog med älg som vargen kan äta. Nötboskap har tjockare hud än till exempel rådjur och får, så vargen får det svårare, men finns det ingen annan föda, då blir nötboskap drabbade, säger han.

Leifs gård ligger emellan två vargrevir; Jangenreviret och Vimyren. Sedan vargattacken har länsstyrelsen nu satt upp åtelkameror som larmar om varg närmar sig.

Inte trygg

Men Leif känner sig inte trygg med det.

– Åtelkamerorna täcker inte hela hagen. Dessutom är det risk att vargen kommer tillbaka. För vargen brukar ofta först skada sina offer och efter några dagar komma tillbaka för att äta av bytet, säger Leif

Det var när Leif Sandberg kom hem från jobbet på tisdag eftermiddag han hittade en död kalv i hagen på sin gård i Näs. Kalven hade inga synliga skador. Därefter fick han syn på en medtagen ko.

– Kon var så dålig att hon inte ville gå upp, så henne fick jag avliva, säger Leif.

När han hämtat traktorn för att forsla bort kon upptäckte han en skada på ena låret. Genast misstänkte han varg.

Bekräftad vargattack

För det är bara två år sedan som varg dödade en kalv senast på hans gård. Även vid det tillfället syntes inga skador vid första anblicken. Men länsstyrelsens viltvårdare kunde genom att besikta kroppen bekräfta att det var en vargattack. Därför kontaktade han länsstyrelsen på nytt. Länsstyrelsens naturbevakare Elisabeth Hansson kunde konstatera att det var varg som dödat både kon och kalven.

– Kalven hade bitskador på hals och strupe och kon på ena låret och huvudet, säger Elisabeth Hansson.

Ovanlig händelse

Att varg attackerar nötboskap är mycket ovanligt. Enligt statistik från Viltskadecenter dödades 3 kor av varg 2013. Orsaken till att varg ger sig på nötboskap vågar länsstyrelsens naturbevakare inte ha någon teori om. Men Leif tror sig veta.

– Det måste bero på att det inte finns nog med älg som vargen kan äta. Nötboskap har tjockare hud än till exempel rådjur och får, så vargen får det svårare, men finns det ingen annan föda, då blir nötboskap drabbade, säger han.

Leifs gård ligger emellan två vargrevir; Jangenreviret och Vimyren. Sedan vargattacken har länsstyrelsen nu satt upp åtelkameror som larmar om varg närmar sig.

Inte trygg

Men Leif känner sig inte trygg med det.

– Åtelkamerorna täcker inte hela hagen. Dessutom är det risk att vargen kommer tillbaka. För vargen brukar ofta först skada sina offer och efter några dagar komma tillbaka för att äta av bytet, säger Leif