2015-07-01 06:00

2015-07-01 13:21

Uppåt 20 personer drabbas årligen

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN: Lenas fall är inte unikt

Läkaren Johan Höijer vid Giftinformationscentralen bistod Torsby sjukhus med råd när Lena vårdades för huggormsbettet.
– Hennes fall inte är unikt även om hon fick en ovanligt stark reaktion, säger han.

Johan Höijer minns Lena väl och är glad att höra att hon mår bra.

– För hennes del var det tur att hon inte var ensam i skogen, säger han.

Få drabbas svårt

Johan Höijer berättar att de flesta som blir huggormsbitna inte blir lika hårt drabbade som Lena. Hur människor reagerar beror på hur mycket gift ormen hinner spruta in och var på kroppen giftet hamnar.

– En tredjedel av alla människor får inget mer än ett sticksår och ingen svullnad eller allmänpåverkan överhuvudtaget. Varför det är så, vet man inte säkert. Det kan vara så att det inte skett någon giftinjektion alls och att ormen kanske inte vill slösa med sitt gift, säger han.

Två tredjedelar av de huggormsbitna blir förgiftade. Bland dem är det vanligast att det blir en lokal reaktion i huden som svullnader och missfärgningar, vilket är blödningar under huden. Men vissa får svåra symptom, precis som Lena.

Gift i blodkärl

– Ofta är det personer som får ormgiftet direkt i ett blodkärl som drabbas värst. Då blir det som att de får giftet intravenöst och det är då man får de svåraste allmänreaktionerna. Man får lågt blodtryck och kan förlora medvetandet och bli medvetslös, detta gäller särskilt barn. I regel får man också svullnader i tarmslemhinnorna och mag- och tarmsymptom. Det brukar vara 10 till 20 sådana fall om året, berättar Johan Höijer.

Lyckligtvis är det sällan någon dör av huggormsbett i Sverige.

– Men blir man biten är det av största vikt att man får sjukvård snabbt, säger han.

Johan Höijer minns Lena väl och är glad att höra att hon mår bra.

– För hennes del var det tur att hon inte var ensam i skogen, säger han.

Få drabbas svårt

Johan Höijer berättar att de flesta som blir huggormsbitna inte blir lika hårt drabbade som Lena. Hur människor reagerar beror på hur mycket gift ormen hinner spruta in och var på kroppen giftet hamnar.

– En tredjedel av alla människor får inget mer än ett sticksår och ingen svullnad eller allmänpåverkan överhuvudtaget. Varför det är så, vet man inte säkert. Det kan vara så att det inte skett någon giftinjektion alls och att ormen kanske inte vill slösa med sitt gift, säger han.

Två tredjedelar av de huggormsbitna blir förgiftade. Bland dem är det vanligast att det blir en lokal reaktion i huden som svullnader och missfärgningar, vilket är blödningar under huden. Men vissa får svåra symptom, precis som Lena.

Gift i blodkärl

– Ofta är det personer som får ormgiftet direkt i ett blodkärl som drabbas värst. Då blir det som att de får giftet intravenöst och det är då man får de svåraste allmänreaktionerna. Man får lågt blodtryck och kan förlora medvetandet och bli medvetslös, detta gäller särskilt barn. I regel får man också svullnader i tarmslemhinnorna och mag- och tarmsymptom. Det brukar vara 10 till 20 sådana fall om året, berättar Johan Höijer.

Lyckligtvis är det sällan någon dör av huggormsbett i Sverige.

– Men blir man biten är det av största vikt att man får sjukvård snabbt, säger han.