2015-06-26 06:00

2015-06-26 06:00

Bästa niorna någonsin

HAGFORS: Aldrig förr har Hagfors nior haft så bra betyg

Leif Nilsson, verksamhetschef för Hagfors skolor har all anledning att vara nöjd. Betygsresultaten visar en makalös uppryckning. Förra året fick skolorna i Hagfors skarp kritik från Skolinspektionen. Därför har man nu jobbat hårt med att åtgärda bristerna.

Niorna som nyss gick ur grundskolan har förbättrat sig på flera områden. De har ökat sitt meritvärde som är ett genomsnitt av betygen. Max meritvärde är 320 och Älvstrandens Bildningscentrum tillsammans med Kyrkhedens skola hade 211 i snitt. i fjol var meritvärdet 194.

– Aldrig någonsin har Hagfors nior haft så bra betyg, säger Leif Nilsson.

Andel elever som nått alla mål har också ökat och ligger på 83,8 % i snitt i jämförelse med rikssnittet 77 %. Även andel elever som är behöriga att börja gymnasiet har också ökat och ligger nu på 91 % i jämförelse med rikssnittet 86 %. Betygsresultaten har inte alltid varit bra i Hagfors. När Skolinspektionen besökte Hagfors skolor förra året utdelades skarp kritik. Bland annat för brister i särskilt stöd och brister i att upprätta åtgärdsprogram.

Uppryckning

– Vi har tagit till oss av kritiken och gjort en uppryckning. Nu jobbar vi systematiskt med kvalitetsarbete och följer upp, analyserar och gör åtgärdsplaner. Sedan har vi satsat på elevhälsan så att elever som behöver särskilt stöd eller hjälpmedel som till exempel dator får det, säger han.

Man har också anställt två specialpedagoger för förskoleklass upp till årskurs tre . I höst anställs ytterligare två specialpedagoger för att möta de behov som finns.

Leif Nilsson ser positivt på framtiden.

– Förut har vi haft ojämna resultat. Men nu ska vi sträva efter att ligga kvar på samma höga nivå år varje år.

Niorna som nyss gick ur grundskolan har förbättrat sig på flera områden. De har ökat sitt meritvärde som är ett genomsnitt av betygen. Max meritvärde är 320 och Älvstrandens Bildningscentrum tillsammans med Kyrkhedens skola hade 211 i snitt. i fjol var meritvärdet 194.

– Aldrig någonsin har Hagfors nior haft så bra betyg, säger Leif Nilsson.

Andel elever som nått alla mål har också ökat och ligger på 83,8 % i snitt i jämförelse med rikssnittet 77 %. Även andel elever som är behöriga att börja gymnasiet har också ökat och ligger nu på 91 % i jämförelse med rikssnittet 86 %. Betygsresultaten har inte alltid varit bra i Hagfors. När Skolinspektionen besökte Hagfors skolor förra året utdelades skarp kritik. Bland annat för brister i särskilt stöd och brister i att upprätta åtgärdsprogram.

Uppryckning

– Vi har tagit till oss av kritiken och gjort en uppryckning. Nu jobbar vi systematiskt med kvalitetsarbete och följer upp, analyserar och gör åtgärdsplaner. Sedan har vi satsat på elevhälsan så att elever som behöver särskilt stöd eller hjälpmedel som till exempel dator får det, säger han.

Man har också anställt två specialpedagoger för förskoleklass upp till årskurs tre . I höst anställs ytterligare två specialpedagoger för att möta de behov som finns.

Leif Nilsson ser positivt på framtiden.

– Förut har vi haft ojämna resultat. Men nu ska vi sträva efter att ligga kvar på samma höga nivå år varje år.