2015-06-16 20:52

2015-06-16 20:52

Medborgarnätverk för ett tryggare samhälle

HAGFORS: Kommunpolisen som vill engagera alla invånarna

– Det är solklart vad vi ska göra - närma oss medborgarna, säger kommunpolis Peter Åkerström. Ett led i det arbetet är att bygga upp ett nätverk av kontaktpersoner som täcker hela kommunen.

Nätverket går under arbetsnamnet Byvakten. Ett 25-tal personer på strategiska platser eller med specielle funktioner har engagerats som kontaktpersoner till polisen. I sin tur har dessa kontaktpersoner ett eget nätverk inom sitt område som då informerar utifrån de meddelande som skickas ut i kontaktnätet.

Iaktta och meddela

– Det kan vara att man sett ett speciellt fordon eller annat som kan vara av värde i spaningssyfte eller brottsutredande syfte, säger Åkerström som räknar med att kontaktnätet ska vara i gång inom några veckor.

Utgångspunkten är att det finns ett polisiärt behov av att få hjälp. Och eftersom kontaktpersonerna bara ska iaktta och meddela vidare så handlar det inte om att organisera något slags medborgargarde.

Tusentals engageras

I Byvaktsnätverket ingår flera hundra personer. Lägger man till de grannsamverkansområden som är på gång blir ytterligare några tusen kommuninvånare engagerade i arbetet med att skapa ett tryggare samhälle.

– Det blir många hundra hushåll som kan vara våra ögon och öron, ett led i att jobba tillsammans med medborgarna. Polisen fixar inte ensamt att skapa ett bättre samhälle, säger Åkerström.

En folkrörelse

– Vi har ett relativt lugnt samhälle här så det är bra att bygga upp något i lugna tider och det här är inom ramen för trygg i Hagfors, säger Åkerström som vill utveckla Grannsamverkan till att inte bara vara inriktat mot brott utan även koppla in olika utbildningsinsatser som skapar trygghet.

Utbildning ger trygghet

– Trygghet handlar inte bara om att dämpa oron för att bli utsatt för brott. När vi ändå har en organisation i ett område som täcker in brott, brand och vatten så kan vi utveckla det till att även omfatta sjukdom, säger Åkerström har en vision om att massutbilda allmänheten i livräddande insatser där det handlar om minuter för att kunna rädda liv.

– Ju bättre utbildade personer i närheten som kan göra en insats desto bättre hjälp kan du själv få, är Åkerströms filosofi.

Nätverket går under arbetsnamnet Byvakten. Ett 25-tal personer på strategiska platser eller med specielle funktioner har engagerats som kontaktpersoner till polisen. I sin tur har dessa kontaktpersoner ett eget nätverk inom sitt område som då informerar utifrån de meddelande som skickas ut i kontaktnätet.

Iaktta och meddela

– Det kan vara att man sett ett speciellt fordon eller annat som kan vara av värde i spaningssyfte eller brottsutredande syfte, säger Åkerström som räknar med att kontaktnätet ska vara i gång inom några veckor.

Utgångspunkten är att det finns ett polisiärt behov av att få hjälp. Och eftersom kontaktpersonerna bara ska iaktta och meddela vidare så handlar det inte om att organisera något slags medborgargarde.

Tusentals engageras

I Byvaktsnätverket ingår flera hundra personer. Lägger man till de grannsamverkansområden som är på gång blir ytterligare några tusen kommuninvånare engagerade i arbetet med att skapa ett tryggare samhälle.

– Det blir många hundra hushåll som kan vara våra ögon och öron, ett led i att jobba tillsammans med medborgarna. Polisen fixar inte ensamt att skapa ett bättre samhälle, säger Åkerström.

En folkrörelse

– Vi har ett relativt lugnt samhälle här så det är bra att bygga upp något i lugna tider och det här är inom ramen för trygg i Hagfors, säger Åkerström som vill utveckla Grannsamverkan till att inte bara vara inriktat mot brott utan även koppla in olika utbildningsinsatser som skapar trygghet.

Utbildning ger trygghet

– Trygghet handlar inte bara om att dämpa oron för att bli utsatt för brott. När vi ändå har en organisation i ett område som täcker in brott, brand och vatten så kan vi utveckla det till att även omfatta sjukdom, säger Åkerström har en vision om att massutbilda allmänheten i livräddande insatser där det handlar om minuter för att kunna rädda liv.

– Ju bättre utbildade personer i närheten som kan göra en insats desto bättre hjälp kan du själv få, är Åkerströms filosofi.