2015-06-03 12:44

2015-06-03 12:44

Fängelse för ofredande 72-åring

HAGFORS

En 72-årig man har dömts till en månads fängelse för olaga hot, ofredande och tre fall överträdelse av kontaktförbud.

Han döms även till att betala 15 000 kronor i skadestånd till den utsatta kvinnan.

Hoten och trakasserierna har pågått under en längre tid och vid flera tillfällen i närheten av kvinnans arbetsplats. Mannen har ett flertal likartade domar sedan tidigare och då dömts till skyddstillsyn, något som inte ansågs vara tillräckligt riskreducerande den här gången utan någon annan påföljd än fängelse var inte aktuellt. Vad gäller straffets längd har mannens ålder beaktats.

Han döms även till att betala 15 000 kronor i skadestånd till den utsatta kvinnan.

Hoten och trakasserierna har pågått under en längre tid och vid flera tillfällen i närheten av kvinnans arbetsplats. Mannen har ett flertal likartade domar sedan tidigare och då dömts till skyddstillsyn, något som inte ansågs vara tillräckligt riskreducerande den här gången utan någon annan påföljd än fängelse var inte aktuellt. Vad gäller straffets längd har mannens ålder beaktats.