2015-05-25 17:28

2015-05-25 17:28

Vill sälja rastplatsen

NORRA RÅDA

Det är inte bara gamla varmbadhuset som samhällsbyggnadsavdelningen vill bli av med. Man vill även ha klartecken från kommunfullmäktige om en försäljning av rastplatsen i Råda då intresset för att arrendera har varit svagt.

Kommunen har avtal med Trafikverket angående toaletter och latrintömning som ska hållas öppet året runt, något som kostar 63 000 kronor årligen och det avtalet vill man säga upp och bjuda ut rastplatsen till försäljning.

Även Asplundshallen föreslås bjudas ut till försäljning, något som PRO har krävt ska bordläggas vid måndagens fullmäktigemöte för återremiss.

Kommunen har avtal med Trafikverket angående toaletter och latrintömning som ska hållas öppet året runt, något som kostar 63 000 kronor årligen och det avtalet vill man säga upp och bjuda ut rastplatsen till försäljning.

Även Asplundshallen föreslås bjudas ut till försäljning, något som PRO har krävt ska bordläggas vid måndagens fullmäktigemöte för återremiss.