2015-05-08 19:21

2015-05-08 19:21

Hemvärnet i storövning

HAGFORS: En viktig resurs såväl militärt som civilt

Försvarsövning. Medan man på många platser i Europa firade att det var på dagen 70 år sedan som beskedet om fred i Europa kom så hade Värmlands hemvärnsbataljon storövning i Hagforstrakten.

– Man pratar mer försvar nu än på många år. Hemvärnet är viktigt då det bidrar till ett starkt försvar i hela landet. Men det finns ett behov när det gäller vapen och inte minst övning så det ska bli intressant att se hur det är under ett par timmar, sa Daniel Bäckström (C), riksdagsman och ledamot i försvarsutskottet när han besökte Hagfors flygplats.

Att man politiskt enats om en förstärkning av försvarsanslaget kommer att märkas även inom hemvärnet. En kompetenshöjning för de som kommer med i hemvärnet är att vänta från 2016 då grundutbildningen höjs från dagens tre månader till fyra eller upp till sju för vissa specialutbildningar, berättade Michael Jiveborn, ställföreträdande regementschef vid K3, den enhet som är ansvarig för utbildningen av hemvärnet i Örebro och Värmlands län.

Scenariet för storövningen i Värmland, som gick under namnet Geltic wolf 2015, var hämtat från en liknande övning som hållits i Örebro; Geltic bear 2013/14. Då liksom nu var huvuduppgiften att försvara och hålla en flygplats fri från inkräktare, om det skulle bli ett skarpt läge.

Staben var baserad i Stjärnsfors gamla skola. Här fanns det plats för de 45-50 personer som ingick i ledningsgruppen.

– Vi vill gärna ha en byggnad så vi slipper att vara i tält, sa bataljonschef Henrik Larsson som även såg ett användningsområde för en sådan här byggnad i andra sammanhang där hemvärnet engageras.

– Hemvärnet är en viktig resurs för oss då man hjälper till vid kriser och större civila händelser, sa Leif Gustavsson, beredskapsdirektör vid länsstyrelsen.

Han underströk att hemvärnet finns till för medborgarnas bästa. En stor fördel är ett samhällsperspektiv är att det är många människor engagerade, med en lokal förankring.

Intresset för att gå med i hemvärnet har ökat på sistone och medelåldern i de kompanier som var inblandade i storövningen låg runt 30 år, enligt Henrik larsson.

– Återväxten är helt fantastisk, vi har fått med ett hundratal under det senaste året, sa Larsson.

Att män dominerar inom hemvärnet är inte oväntat men när det gäller exempelvis hundförare är kvinnor procentuellt högre representerade.

– Jag gick med i hemvärnet 1985, sa hundföraren Inga-Lill Badh från Filipstad som hade med sig patrullhunden Caxa.

Och visst finns det kvinnor även på andra poster, såväl på ledningsnivå som i fält, kunde NWT konstatera under sin ”inspektionsrunda”.

– Jag har varit med sedan jag var 15, nu är jag 22, sa Josefin Linzie.

– Man pratar mer försvar nu än på många år. Hemvärnet är viktigt då det bidrar till ett starkt försvar i hela landet. Men det finns ett behov när det gäller vapen och inte minst övning så det ska bli intressant att se hur det är under ett par timmar, sa Daniel Bäckström (C), riksdagsman och ledamot i försvarsutskottet när han besökte Hagfors flygplats.

Att man politiskt enats om en förstärkning av försvarsanslaget kommer att märkas även inom hemvärnet. En kompetenshöjning för de som kommer med i hemvärnet är att vänta från 2016 då grundutbildningen höjs från dagens tre månader till fyra eller upp till sju för vissa specialutbildningar, berättade Michael Jiveborn, ställföreträdande regementschef vid K3, den enhet som är ansvarig för utbildningen av hemvärnet i Örebro och Värmlands län.

Scenariet för storövningen i Värmland, som gick under namnet Geltic wolf 2015, var hämtat från en liknande övning som hållits i Örebro; Geltic bear 2013/14. Då liksom nu var huvuduppgiften att försvara och hålla en flygplats fri från inkräktare, om det skulle bli ett skarpt läge.

Staben var baserad i Stjärnsfors gamla skola. Här fanns det plats för de 45-50 personer som ingick i ledningsgruppen.

– Vi vill gärna ha en byggnad så vi slipper att vara i tält, sa bataljonschef Henrik Larsson som även såg ett användningsområde för en sådan här byggnad i andra sammanhang där hemvärnet engageras.

– Hemvärnet är en viktig resurs för oss då man hjälper till vid kriser och större civila händelser, sa Leif Gustavsson, beredskapsdirektör vid länsstyrelsen.

Han underströk att hemvärnet finns till för medborgarnas bästa. En stor fördel är ett samhällsperspektiv är att det är många människor engagerade, med en lokal förankring.

Intresset för att gå med i hemvärnet har ökat på sistone och medelåldern i de kompanier som var inblandade i storövningen låg runt 30 år, enligt Henrik larsson.

– Återväxten är helt fantastisk, vi har fått med ett hundratal under det senaste året, sa Larsson.

Att män dominerar inom hemvärnet är inte oväntat men när det gäller exempelvis hundförare är kvinnor procentuellt högre representerade.

– Jag gick med i hemvärnet 1985, sa hundföraren Inga-Lill Badh från Filipstad som hade med sig patrullhunden Caxa.

Och visst finns det kvinnor även på andra poster, såväl på ledningsnivå som i fält, kunde NWT konstatera under sin ”inspektionsrunda”.

– Jag har varit med sedan jag var 15, nu är jag 22, sa Josefin Linzie.

Geltic bear 2015

I storövningen 7-10 maj ingår:

345 soldater

64 fordon

2 flygplan

18 hundar

20 Rakelmobiler plus ett hundratal militära radioapparater

Källa: