2015-05-06 17:53

2015-05-06 17:53

Varför övar ni i Hagfors?

HALLÅ DÄR...

...Bengt Fransson, överstelöjtnant och chef för Örebro-Värmlandsgruppen inom hemvärnet, som i helgen genomför en övning i Hagforstrakten.

– Bataljonen ska göra en övning i förband som det kallas. Och vi vill träna våra soldater där de bor, därför valde vi att vara i Värmland. Vi kikade på befintliga flygfält och närheten till Horssjöns skjutfält avgjorde valet.

Övningens scenario bygger på att spänningen i och omkring Östersjön har ökat.

Vad är det som det ska tränas på under helgen?

– Det blir en stor inryckning på torsdag, då de så skyndsamt som möjligt ska ta sig till flygfältet i Råda, gruppera sig och skydda flygfältet. I spelet är det tänkt att flygvapnet valt att sprida ut sina resurser på olika flygfält i landet och Hagfors är i spelet en sådan möjlig plats. Och då är hemvärnet i Värmland den snabbast gripbara styrkan att ta sig an uppgiften.

Hur många kommer att delta i övningen?

– I Värmland finns det ungefär 600 hemvärnsmän och vi tror på ett deltagande på över 400 personer. Så vi kommer att bli ett markant inslag i övningsområdet.

Var kommer ni att röra er?

– Man kan säga flygfältet, Uddeholm och vägen ner mot Horssjöns skjutfält. Dra en ring runt det så är det helgens militära område. Där kommer det att vara militär trafik och bedrivas övningar med lös ammunition.

Ska boende i trakten tänka på särskilt under er övning?

– Det tycker jag inte, utan vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs, så det finns inga skäl att någon ska vara orolig.

Vad fyller hemvärnet för funktion i dag?

– Det är en stor och viktigt del av arméns skyddskrafter. 46 procent av den svenska armén är hemvärnssoldater och vi behöver öva årligen, vår som höst, för att hålla dem ajour.

– Bataljonen ska göra en övning i förband som det kallas. Och vi vill träna våra soldater där de bor, därför valde vi att vara i Värmland. Vi kikade på befintliga flygfält och närheten till Horssjöns skjutfält avgjorde valet.

Övningens scenario bygger på att spänningen i och omkring Östersjön har ökat.

Vad är det som det ska tränas på under helgen?

– Det blir en stor inryckning på torsdag, då de så skyndsamt som möjligt ska ta sig till flygfältet i Råda, gruppera sig och skydda flygfältet. I spelet är det tänkt att flygvapnet valt att sprida ut sina resurser på olika flygfält i landet och Hagfors är i spelet en sådan möjlig plats. Och då är hemvärnet i Värmland den snabbast gripbara styrkan att ta sig an uppgiften.

Hur många kommer att delta i övningen?

– I Värmland finns det ungefär 600 hemvärnsmän och vi tror på ett deltagande på över 400 personer. Så vi kommer att bli ett markant inslag i övningsområdet.

Var kommer ni att röra er?

– Man kan säga flygfältet, Uddeholm och vägen ner mot Horssjöns skjutfält. Dra en ring runt det så är det helgens militära område. Där kommer det att vara militär trafik och bedrivas övningar med lös ammunition.

Ska boende i trakten tänka på särskilt under er övning?

– Det tycker jag inte, utan vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs, så det finns inga skäl att någon ska vara orolig.

Vad fyller hemvärnet för funktion i dag?

– Det är en stor och viktigt del av arméns skyddskrafter. 46 procent av den svenska armén är hemvärnssoldater och vi behöver öva årligen, vår som höst, för att hålla dem ajour.