2015-04-21 21:20

2015-04-21 21:20

Radon luftas bort

HAGFORS: Oftast bristfällig ventilation bakom höga radonhalter

Rapporter om för höga radonvärden i kommunala fastigheter har kommit tätt på sistone.
– Självklart är det inte bra men går oftast att förebygga genom att öka ventilationsflödet så att det blir anpassat till den verksamhet man bedriver, säger miljö- och byggchef Tihomir Jerkovic.

När miljökontoret får in en rapport om att gränsvärdet överskridits går man in och ställer krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet, vilket kan innebära en del kostnader de det oftast behövs ändringar i de tekniska lösningarna.

Ett nationellt mål är att alla flerbostadshus i landet ska vara åtgärdade senast 2020. Fastighetsägare som inte visar att de gjort något åt problemet får ett föreläggande, något som miljökontoret utfärdat vid tre tillfällen till privata fastighetsägare.

Kommunen har åtgärdat efter tidigare mätningar i lokaler som används men vid senaste mätningarna har det uppvisats för höga halter i nya lokaler. Det handlar om Forsskolan, Råda skola, den nybyggda delen av Älvstranden bildningscentrum och nu senast Björkdungen där radonhalten låg över gränsvärdet i en lokal.

– När det gäller ÄBC behöver vi se över ventilationen i hela sektionen då det vid förra mätningen var för högt i närliggande lokaler. Samma gäller Björkdungen, säger Sjöholm.

I rummet vid Råda skola har man upptäckte en obalans i till- och frånluften och till verkstaden vid Forsskolan finns en manuell avstängningsmöjlighet av ventilationen som inte ska användas.

För gamla badhuset vid Forsskolan så kanske det inte blir någon ny mätning, som det sagts tidigare. Samhällsbyggnadschef Kenneth Eriksson hoppas få ett uppdrag från politikerna om försäljning i stället.

När miljökontoret får in en rapport om att gränsvärdet överskridits går man in och ställer krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet, vilket kan innebära en del kostnader de det oftast behövs ändringar i de tekniska lösningarna.

Ett nationellt mål är att alla flerbostadshus i landet ska vara åtgärdade senast 2020. Fastighetsägare som inte visar att de gjort något åt problemet får ett föreläggande, något som miljökontoret utfärdat vid tre tillfällen till privata fastighetsägare.

Kommunen har åtgärdat efter tidigare mätningar i lokaler som används men vid senaste mätningarna har det uppvisats för höga halter i nya lokaler. Det handlar om Forsskolan, Råda skola, den nybyggda delen av Älvstranden bildningscentrum och nu senast Björkdungen där radonhalten låg över gränsvärdet i en lokal.

– När det gäller ÄBC behöver vi se över ventilationen i hela sektionen då det vid förra mätningen var för högt i närliggande lokaler. Samma gäller Björkdungen, säger Sjöholm.

I rummet vid Råda skola har man upptäckte en obalans i till- och frånluften och till verkstaden vid Forsskolan finns en manuell avstängningsmöjlighet av ventilationen som inte ska användas.

För gamla badhuset vid Forsskolan så kanske det inte blir någon ny mätning, som det sagts tidigare. Samhällsbyggnadschef Kenneth Eriksson hoppas få ett uppdrag från politikerna om försäljning i stället.