2015-04-17 17:47

2015-04-17 17:47

En klar miljöförbättring

HAGFORS: Uddeholm investerar 80 miljoner i stålverket

80 miljoner kronor har beviljats av koncernledningen till ett rökgasprojekt i stålverket. Det är den största arbetsmiljöinvestering som gjorts i järnverkets historia och ska ge såväl en bättre arbetsmiljö och inomhusklimat som minska såväl utsläppen av stoft som buller till närområdet.

– Det är ett gott tecken att vi får göra det här i Hagfors, säger projektledare Björn Ahlqvist.

Rent konkret handlar det om att byta ut ett av tre filter som hör till rökgasreningen från stålverket. Det är det äldsta från 1973 som har såväl låg kapacitet som tillförlitlighet som ersätts. Det innebär att kapaciteten fördubblas; från en halv till en miljon kubikmeter luft i timman.

Upphandling pågår och det är en avancerad lösning som bland annat innebär att en ny gigantisk byggnad för fläktsystemet ska dockas ihop med stålverket innan det nya filtret med den ombyggda takhuven kan tas i bruk.

Två etapper

Det är tänkt att göras under semesterperioden nästa år. Med det nya filtret kommer stoftutsläppen att minska och bullernivån blir 2-3 decibel lägre vid mätpunkten på Rallvägen.

När det nya filtret är i gång inleds etapp två i investeringen vilket innebär arbeten inne i stålverket som ska ge en bättre arbetsmiljö och inomhusklimat. Den avslutande delen, ett direktutsug från en ugn beräknas tas i drift senast i samband med semestern 2017.

Miljö- och energivinster

Den här investeringen är en följd av att Uddeholm, och koncernledningen, har en ambition att vara bäst på allt, som ett led i att hålla en världsledande position. Det gäller såväl kvalitet och effektivitet i produktionen som miljö och energi, faktorer som alla spelar in när det gäller att ligga steget före.

När det gäller miljö- och energiinvesteringar så är det nu ett år sedan det senaste stora projektet blev klar fullt ut, att konvertera uppvärmningen av ugnar från olja till naturgas vilket var en investering på 70 miljoner kronor. Nu är alla 34 ugnarna konverterade vilket resulterat i att energibehovet minskat med 20 GWh per år.

– Vi har ett divisionskrav om energiprojekt motsvarande en tvåprocentig energiminskning om året Och att gå över till naturgas var vi först med och det här är bron till biogas, säger miljöchef Cecilia Johnsson.

Naturgasprojektet innebar också en halvering av kväveoxidutsläppen och 20 procent mindre koldioxidutsläpp. Det är en bidragande orsak till att utsläppen av koldioxid från Uddeholms verksamhet i Hagfors har halverats sedan 1990.

– Så vi har redan överträffat det europeiska målet om en fyrtioprocentig minskning från 1990 fram till 2030, säger Cecilia Johnsson.

– Det är ett gott tecken att vi får göra det här i Hagfors, säger projektledare Björn Ahlqvist.

Rent konkret handlar det om att byta ut ett av tre filter som hör till rökgasreningen från stålverket. Det är det äldsta från 1973 som har såväl låg kapacitet som tillförlitlighet som ersätts. Det innebär att kapaciteten fördubblas; från en halv till en miljon kubikmeter luft i timman.

Upphandling pågår och det är en avancerad lösning som bland annat innebär att en ny gigantisk byggnad för fläktsystemet ska dockas ihop med stålverket innan det nya filtret med den ombyggda takhuven kan tas i bruk.

Två etapper

Det är tänkt att göras under semesterperioden nästa år. Med det nya filtret kommer stoftutsläppen att minska och bullernivån blir 2-3 decibel lägre vid mätpunkten på Rallvägen.

När det nya filtret är i gång inleds etapp två i investeringen vilket innebär arbeten inne i stålverket som ska ge en bättre arbetsmiljö och inomhusklimat. Den avslutande delen, ett direktutsug från en ugn beräknas tas i drift senast i samband med semestern 2017.

Miljö- och energivinster

Den här investeringen är en följd av att Uddeholm, och koncernledningen, har en ambition att vara bäst på allt, som ett led i att hålla en världsledande position. Det gäller såväl kvalitet och effektivitet i produktionen som miljö och energi, faktorer som alla spelar in när det gäller att ligga steget före.

När det gäller miljö- och energiinvesteringar så är det nu ett år sedan det senaste stora projektet blev klar fullt ut, att konvertera uppvärmningen av ugnar från olja till naturgas vilket var en investering på 70 miljoner kronor. Nu är alla 34 ugnarna konverterade vilket resulterat i att energibehovet minskat med 20 GWh per år.

– Vi har ett divisionskrav om energiprojekt motsvarande en tvåprocentig energiminskning om året Och att gå över till naturgas var vi först med och det här är bron till biogas, säger miljöchef Cecilia Johnsson.

Naturgasprojektet innebar också en halvering av kväveoxidutsläppen och 20 procent mindre koldioxidutsläpp. Det är en bidragande orsak till att utsläppen av koldioxid från Uddeholms verksamhet i Hagfors har halverats sedan 1990.

– Så vi har redan överträffat det europeiska målet om en fyrtioprocentig minskning från 1990 fram till 2030, säger Cecilia Johnsson.