2015-04-13 18:41

2015-04-13 18:41

Räddningsstyrkan blir åter fulltalig

EKSHÄRAD: En ökad trygghet för alla

Grundstyrkan vid räddningstjänsten i Ekshärad utökas med en man. Därmed behöver manskapet inte invänta förstärkning vid rökdykarinsatser.

Måndagens beslut i kommunstyrelsen har föregåtts av diskussioner med räddningsmanskapet i Ekshärad och företagare på orten och mot bakgrund av att det ökat med larm på sistone.

Utökningen gäller från 1 augusti och innebär att fyra nya deltidstjänster inrättas, en till varje räddningsstyrka som därmed kommer att bestå av en styrkeledare och fyra brandmän. Man tar även bort fri inryckning som hittills tillämpats efter neddragningen 2010.

– Fantastiskt att det här kommer till skott. Det är inga garantier att vi räddar liv men vi kan göra ett försök, sa Henrik Hallgren, fackets representant vid stationen i Ekshärad.

Måndagens beslut i kommunstyrelsen har föregåtts av diskussioner med räddningsmanskapet i Ekshärad och företagare på orten och mot bakgrund av att det ökat med larm på sistone.

Utökningen gäller från 1 augusti och innebär att fyra nya deltidstjänster inrättas, en till varje räddningsstyrka som därmed kommer att bestå av en styrkeledare och fyra brandmän. Man tar även bort fri inryckning som hittills tillämpats efter neddragningen 2010.

– Fantastiskt att det här kommer till skott. Det är inga garantier att vi räddar liv men vi kan göra ett försök, sa Henrik Hallgren, fackets representant vid stationen i Ekshärad.