2015-04-12 06:53

2015-04-12 18:14

”Visar att det finns för mycket varg”

HAGFORS: Årsmöte för Jägareförbundet Värmland

När avgående ordföranden Lennart Johannesson hade sitt avskedsanförande uttryckte han sin oro för älgstammen.
– Älgstammen är i fritt fall. Vi måste sänka vargstammen och vara noggranna med avskjutningen, så att” rätt” älgar fälls.

Ett hundratal personer hade samlats på Hotell Monica i Hagfors när Jägareförbundet Värmland hade årsmöte. Ingemar Tönnberg valdes enhälligt till ny ordförande.

– Jag känner ödmjukhet och lyhördhet inför uppgiften och jag kommer att fortsätta i Lennarts anda, säger han.

Avgående ordföranden Lennart Johannesson avtackades och gjordes även till hedersmedlem i föreningen. I sitt avskedstal uttryckte han sin glädje över sin tid som ordförande och vad föreningen åstadkommit. Men han uttryckte också sin oro över att det som han betecknar som en meningsfull jakt riskerar att försvinna. Han visade statistik på älgtillgången i Värmland. På 80-talet fälldes cirka 17 000 älgar i landskapet. Under 2013-2014 låg tilldelning på 7 800 älgar och avskjutningen på 5 670. 2014-2015 sänktes tilldelningen till 6 347 och avskjutningen hamnade på 4 256 älgar.

– Skillnaden mellan tilldelning och avskjutning ska helst vara ett nollsummespel, eller högst ha en differens på 10 procent. Men nu senast var skillnaden 33 procent. Det här visar att det finns för mycket varg.

Inaktuella siffror

Lennart Johannesson anser att det finns mer varg än man tror och anser att rovdjursinventeringens siffror är inaktuella.

– Det är förra vårens vargar som räknas i vinter och som sedan rapporteras i juni. Ett exempel på att siffrorna är missvisande är att vid vargjakten i januari hade vi fått uppgift om att det fanns 6 vargar i Gårdsjöreviret, men vi sköt så många som 11 vargar, säger han.

Enligt länsstyrelsens senaste rovdjursinventering finns 200 vargar i Värmland fördelade på 29 vargrevir. Antalet vargar i Sverige totalt ligger på cirka 400 individer.

– Det är orimligt att Värmland ska vara en tillväxtzon för vargar och hysa hälften av vargbeståndet. Vi måste minska föryngringen av varg till tre om året istället för nuvarande 20 och det är bråttom för Värmlands del om vi ska ha en meningsfull älgjakt i framtiden, säger han.

Men han anser också att det är viktigt att skjuta ”rätt” älgar under älgjakten för att säkerställa älgstammen

– Det är viktigt att man spar de lokala ”gamla” älgarna. För det är bra med en medelålder på tre-fem år, för de är mer produktiva, säger han.

Vid årsmötet talade också riksdagsman Isak From (s) som sitter i miljö- och jordbruksutskottet.

– Rovdjurspolitiken måste gå från konflikt till bredare samverkan. Vargfrågan har blivit kidnappad och gjorts till en stad- och land konflikt, ansåg han.

Lennart Johannesson kände sig tillfreds med Isak Froms tal.

– Han sa också att 6 av 8 riksdagspartier stödjer den nuvarande rovdjurspolitiken och de vill hitta en lösning på problemen, så det kändes bra, säger han.

Ett hundratal personer hade samlats på Hotell Monica i Hagfors när Jägareförbundet Värmland hade årsmöte. Ingemar Tönnberg valdes enhälligt till ny ordförande.

– Jag känner ödmjukhet och lyhördhet inför uppgiften och jag kommer att fortsätta i Lennarts anda, säger han.

Avgående ordföranden Lennart Johannesson avtackades och gjordes även till hedersmedlem i föreningen. I sitt avskedstal uttryckte han sin glädje över sin tid som ordförande och vad föreningen åstadkommit. Men han uttryckte också sin oro över att det som han betecknar som en meningsfull jakt riskerar att försvinna. Han visade statistik på älgtillgången i Värmland. På 80-talet fälldes cirka 17 000 älgar i landskapet. Under 2013-2014 låg tilldelning på 7 800 älgar och avskjutningen på 5 670. 2014-2015 sänktes tilldelningen till 6 347 och avskjutningen hamnade på 4 256 älgar.

– Skillnaden mellan tilldelning och avskjutning ska helst vara ett nollsummespel, eller högst ha en differens på 10 procent. Men nu senast var skillnaden 33 procent. Det här visar att det finns för mycket varg.

Inaktuella siffror

Lennart Johannesson anser att det finns mer varg än man tror och anser att rovdjursinventeringens siffror är inaktuella.

– Det är förra vårens vargar som räknas i vinter och som sedan rapporteras i juni. Ett exempel på att siffrorna är missvisande är att vid vargjakten i januari hade vi fått uppgift om att det fanns 6 vargar i Gårdsjöreviret, men vi sköt så många som 11 vargar, säger han.

Enligt länsstyrelsens senaste rovdjursinventering finns 200 vargar i Värmland fördelade på 29 vargrevir. Antalet vargar i Sverige totalt ligger på cirka 400 individer.

– Det är orimligt att Värmland ska vara en tillväxtzon för vargar och hysa hälften av vargbeståndet. Vi måste minska föryngringen av varg till tre om året istället för nuvarande 20 och det är bråttom för Värmlands del om vi ska ha en meningsfull älgjakt i framtiden, säger han.

Men han anser också att det är viktigt att skjuta ”rätt” älgar under älgjakten för att säkerställa älgstammen

– Det är viktigt att man spar de lokala ”gamla” älgarna. För det är bra med en medelålder på tre-fem år, för de är mer produktiva, säger han.

Vid årsmötet talade också riksdagsman Isak From (s) som sitter i miljö- och jordbruksutskottet.

– Rovdjurspolitiken måste gå från konflikt till bredare samverkan. Vargfrågan har blivit kidnappad och gjorts till en stad- och land konflikt, ansåg han.

Lennart Johannesson kände sig tillfreds med Isak Froms tal.

– Han sa också att 6 av 8 riksdagspartier stödjer den nuvarande rovdjurspolitiken och de vill hitta en lösning på problemen, så det kändes bra, säger han.

  • Pia Holmström