2015-03-26 19:27

2015-03-26 19:27

Hur är det tänkt med Värmullsåsen?

HAGFORS

Kommunen är intresserad av att få höra vilka planer Kjell Ottosson har för Värmullsåsen.

Han har lämnat en kortfattad intresseanmälan om arrende av slalombacken och samhällsbyggnadsutskottet, som är den första politiska instansen i ärendet, föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att be entreprenören inom tre månader lämna en komplett redovisning av hur han tänkt sig det hela. Redovisningen är en förutsättning för att ett arrendeavtal ska kunna upprättas.

Han har lämnat en kortfattad intresseanmälan om arrende av slalombacken och samhällsbyggnadsutskottet, som är den första politiska instansen i ärendet, föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att be entreprenören inom tre månader lämna en komplett redovisning av hur han tänkt sig det hela. Redovisningen är en förutsättning för att ett arrendeavtal ska kunna upprättas.