2015-03-25 06:00

2015-03-25 09:25

Nio nötdjurskalvar dumpade i skogen

HAGFORS: "Varför väljer man att göra så här?"

Nio nötdjurskalvar har hittats dumpade i ett avlägset skogsområde öster om Stackerud. Ett miljöbrott som nu anmälts till åtal.

Vid en inspektion på plats konstaterades att kropparna har transporterats dit i omgångar under en period. Det handlar om självdöda djur då kropparna är helt intakta men vem som har ägt djuren går dock inte att härleda då det inte fanns någon märkning på kalvarna.

Under tisdagen hämtades djurkropparna för destruktion. En kostnad för kommunen på 1 600 kronor som djurägaren egentligen skulle stått för då kadaver och animaliska biprodukter ska tas om hand så att de inte utgör en smittorisk.

– Intill kalvarna fanns även en älg men det får man dumpa så här då det hör till naturen, säger miljöinspektör Kristina Lundberg

Nu har någon gjort sig stort besvär med att frakta djurkropparna långt ut i ett ödsligt skogsområde; vid Storvålsberget en knapp halvmil fågelvägen öster om Stackerud.

– Varför väljer man att göra så här? funderar miljöinspektör Kristina Lundberg.

Hon hade nyligen ett liknande ärende med två dumpade nötkalvar under en gran tillsammans med sju rävar och en tjäder i närheten av sjön Upplunden. Även i det fallet var det skattebetalarna som fick betala för hämtning och destruktion.

– Plus att utredningarna kostar pengar, säger Lundberg.

Vid en inspektion på plats konstaterades att kropparna har transporterats dit i omgångar under en period. Det handlar om självdöda djur då kropparna är helt intakta men vem som har ägt djuren går dock inte att härleda då det inte fanns någon märkning på kalvarna.

Under tisdagen hämtades djurkropparna för destruktion. En kostnad för kommunen på 1 600 kronor som djurägaren egentligen skulle stått för då kadaver och animaliska biprodukter ska tas om hand så att de inte utgör en smittorisk.

– Intill kalvarna fanns även en älg men det får man dumpa så här då det hör till naturen, säger miljöinspektör Kristina Lundberg

Nu har någon gjort sig stort besvär med att frakta djurkropparna långt ut i ett ödsligt skogsområde; vid Storvålsberget en knapp halvmil fågelvägen öster om Stackerud.

– Varför väljer man att göra så här? funderar miljöinspektör Kristina Lundberg.

Hon hade nyligen ett liknande ärende med två dumpade nötkalvar under en gran tillsammans med sju rävar och en tjäder i närheten av sjön Upplunden. Även i det fallet var det skattebetalarna som fick betala för hämtning och destruktion.

– Plus att utredningarna kostar pengar, säger Lundberg.