2015-03-25 06:00

2015-03-25 12:00

Högt radonvärde i skolor

HAGFORS: Personalrum och bilverkstad över gränsvärdet

Ett personalrum i Råda skola och bilverkstaden vid Forsskolan hade en radonhalt över gränsvärdet, enligt mätningar under vintern. Resultaten från förskolan Treklövern och gamla apotekshuset var samtliga under gränsvärdet.

Personalrummet i matsalsbyggnaden i Råda skola uppvisade 520 bequerell per kubikmeter luft vilket är betydligt över gränsvärdet på 200 bequerell per kubikmeter luft.

I bilverkstadens lokaler på Forskolan uppmättes 250 och 220 bequerell per kubikmeter luft, med en felmarginal på plus minus 30.

För övriga lokaler i Råda skola och på Forsskolan låg radonhalten under gränsvärdet.

Hopp för badhuset

När det gäller gamla varmbadhuset vid Forskolan, som vid de två tidigare mätningar uppvisat höga radonvärden, hade föreningen Gamla varmbadhusets vänner i helgen ett möte med politikerna där representanter för samtliga partier i fullmäktige utom V deltog.

Förutom att påtala bristerna vid mätningarna framfördes önskemål om den rivningshotade byggnadens framtid.

– Vi vill inte bara bevara varmbadhuset utan det vore roligt om det kunde användas till verksamhet som är till gagn för Hagfors, säger Leif Skymberg som kände att man fick förståelse för sina synpunkter.

– Oppositionen vill bestämt bevara byggnaden, säger Skymberg.

Personalrummet i matsalsbyggnaden i Råda skola uppvisade 520 bequerell per kubikmeter luft vilket är betydligt över gränsvärdet på 200 bequerell per kubikmeter luft.

I bilverkstadens lokaler på Forskolan uppmättes 250 och 220 bequerell per kubikmeter luft, med en felmarginal på plus minus 30.

För övriga lokaler i Råda skola och på Forsskolan låg radonhalten under gränsvärdet.

Hopp för badhuset

När det gäller gamla varmbadhuset vid Forskolan, som vid de två tidigare mätningar uppvisat höga radonvärden, hade föreningen Gamla varmbadhusets vänner i helgen ett möte med politikerna där representanter för samtliga partier i fullmäktige utom V deltog.

Förutom att påtala bristerna vid mätningarna framfördes önskemål om den rivningshotade byggnadens framtid.

– Vi vill inte bara bevara varmbadhuset utan det vore roligt om det kunde användas till verksamhet som är till gagn för Hagfors, säger Leif Skymberg som kände att man fick förståelse för sina synpunkter.

– Oppositionen vill bestämt bevara byggnaden, säger Skymberg.