2015-03-23 12:12

2015-03-23 18:17

Dålig städning hotar elevers och personals hälsa

HAGFORS

(UPPDATERAD) Lärarförbundets huvudskyddsombud är mycket kritisk till hur städningen i Hagfors skolor utförs och har vänt sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om ett föreläggande.

Under hösten lämnade huvudskyddsombudet flera skrivelser till arbetsgivaren angående dålig städning. Han hade kollat hur det såg ut på högt belägna ytor och funnit att det var dammigt på många ställen, bland annat fönsterlister i klassrum och på köksskåp i matplatsen där personalen kunde äta medhavd lunch.

I anmälan bifogas bilder på hur det sett ut efter att vitt papper dragits på en del av ytorna. Det framgår också hur trångt det är i arbetsrummen där ”bord och hyllor är belamrade med bland annat pärmar och böcker” samt att det finns personliga kläder på stolsryggar och bordsytor.

”Då städpersonalen inte skall städa ytor som det finns material eller böcker på innebär det att ytorna blir ostädade. Tveklöst är det så att lokalens städbarhet är under all kritik. I vårt arbetsrum till exempel har det enligt uppgift inte blivit städat i hyllorna på över fyra år.” skriver huvudskyddsombudet.

Ett hälsoproblem

I protokoll från ett arbetslagsmöte framgår att personal fått allergiproblem på grund av att det inte är städat ordentligt, torr luft och dålig ventilation

”Min bedömning är att det föreligger risk för olägenhet för både elever och personals hälsa. Det är uppenbart att det föreligger brister i rutinernas uppföljning och kontroll av kvaliteten av den utförda städning, skriver huvudskyddsombudet till Arbetsmiljöverket.

Barn- och bildningschef Stefan Meuller svarade på huvudskyddsombudets skrivelser i höstas med att man tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen, som är den enhet som utför städningen, har upprättat städplaner för varje lokal.

Har fungerande rutiner

”Städfrekvens och städrutiner bedöms som tillfredsställande”, skrev Meuller och upplyste om att kommunen har fungerande rutiner enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Men huvudskyddsombudet var ínte nöjd med svaret och har nu vänt sig till Arbetsmiljöverket.

Skyddsombudet vill dock inte att någon skugga ska falla över kommunens lokalvårdare:

”De sliter dagen i ända och gör säkert ett gott jobb för att vi andra ska ha det rent och snyggt på våra arbetsplatser.”

Ifrågasätter kritiken

– Jag har inte sett anmälan än så jag kan inte kommentera i nuläget, säger Meuller som åter poängterar att man har städrutiner.

– Det är inte varjedagrutiner till allt. På en del ställen ska det vara lite smutsigt innan det är dags och han vet inte var i städcykeln han varit med sitt finger. Och vi städar våra hyllor själva, säger Meuller.

– Vi vill inte ha ostädat, säger han med eftertryck.

Under hösten lämnade huvudskyddsombudet flera skrivelser till arbetsgivaren angående dålig städning. Han hade kollat hur det såg ut på högt belägna ytor och funnit att det var dammigt på många ställen, bland annat fönsterlister i klassrum och på köksskåp i matplatsen där personalen kunde äta medhavd lunch.

I anmälan bifogas bilder på hur det sett ut efter att vitt papper dragits på en del av ytorna. Det framgår också hur trångt det är i arbetsrummen där ”bord och hyllor är belamrade med bland annat pärmar och böcker” samt att det finns personliga kläder på stolsryggar och bordsytor.

”Då städpersonalen inte skall städa ytor som det finns material eller böcker på innebär det att ytorna blir ostädade. Tveklöst är det så att lokalens städbarhet är under all kritik. I vårt arbetsrum till exempel har det enligt uppgift inte blivit städat i hyllorna på över fyra år.” skriver huvudskyddsombudet.

Ett hälsoproblem

I protokoll från ett arbetslagsmöte framgår att personal fått allergiproblem på grund av att det inte är städat ordentligt, torr luft och dålig ventilation

”Min bedömning är att det föreligger risk för olägenhet för både elever och personals hälsa. Det är uppenbart att det föreligger brister i rutinernas uppföljning och kontroll av kvaliteten av den utförda städning, skriver huvudskyddsombudet till Arbetsmiljöverket.

Barn- och bildningschef Stefan Meuller svarade på huvudskyddsombudets skrivelser i höstas med att man tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen, som är den enhet som utför städningen, har upprättat städplaner för varje lokal.

Har fungerande rutiner

”Städfrekvens och städrutiner bedöms som tillfredsställande”, skrev Meuller och upplyste om att kommunen har fungerande rutiner enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Men huvudskyddsombudet var ínte nöjd med svaret och har nu vänt sig till Arbetsmiljöverket.

Skyddsombudet vill dock inte att någon skugga ska falla över kommunens lokalvårdare:

”De sliter dagen i ända och gör säkert ett gott jobb för att vi andra ska ha det rent och snyggt på våra arbetsplatser.”

Ifrågasätter kritiken

– Jag har inte sett anmälan än så jag kan inte kommentera i nuläget, säger Meuller som åter poängterar att man har städrutiner.

– Det är inte varjedagrutiner till allt. På en del ställen ska det vara lite smutsigt innan det är dags och han vet inte var i städcykeln han varit med sitt finger. Och vi städar våra hyllor själva, säger Meuller.

– Vi vill inte ha ostädat, säger han med eftertryck.