2015-03-13 06:00

2015-03-13 06:00

Jobbgaranti i industrin

HAGFORS/MUNKFORS: Lokal elevstimulans

Industriföretag i Hagfors och Munkfors vill stimulera utbildning vid teknikcollage i Hagfors genom att bland annat erbjuda jobbgaranti efter utbildningen.

Det är företag inom den lokala styrgruppen för Teknikcollage Hagfors som kommit överens om några stimulansåtgärder för att få möjlighet att rekrytera de allra flesta av framtida personal från det egna hemmagymnasiet, som ett led i att klara det framtida kompetensbehovet.

Överenskommelsen träder i kraft kommande läsår och gäller tills vidare och innebär till exempel att elever som läser på det tekniska industriprogrammet TOP garanteras någon form av anställning under och/eller efter studietiden, förutsatt att eleven fyllt 18 år.

För elever som läser på teknikprogrammet erbjuds minst fyra veckors sommarjobb under den studietiden på tre år. Liksom för TOP-eleverna är det en förutsättning att teknikeleverna har fullständiga betyg i de kurser de genomgått under programmets gång.

Garanterar praktik

Företagen garanterar även handledarförlagd praktik för de elever som läser inom ramen för certifierade utbildningar på Älvstrandsgymnasiet.

Dessutom kommer det att delas ut stipendium vid varje läsårs slut till en avgångselev på respektive program som presterat bra under studietiden i både praktiska och teoretiska moment. Stipendiet är på 5 000 kronor och delas ut med start redan innevarande läsår.

Bakom överenskommelsen står Uddeholms AB, Feroma AB, Valmet AB, Böhler Uddeholm Precision Strip AB samt AB Munkforssågar & Munkfors Sawmill Support AB.

Det är företag inom den lokala styrgruppen för Teknikcollage Hagfors som kommit överens om några stimulansåtgärder för att få möjlighet att rekrytera de allra flesta av framtida personal från det egna hemmagymnasiet, som ett led i att klara det framtida kompetensbehovet.

Överenskommelsen träder i kraft kommande läsår och gäller tills vidare och innebär till exempel att elever som läser på det tekniska industriprogrammet TOP garanteras någon form av anställning under och/eller efter studietiden, förutsatt att eleven fyllt 18 år.

För elever som läser på teknikprogrammet erbjuds minst fyra veckors sommarjobb under den studietiden på tre år. Liksom för TOP-eleverna är det en förutsättning att teknikeleverna har fullständiga betyg i de kurser de genomgått under programmets gång.

Garanterar praktik

Företagen garanterar även handledarförlagd praktik för de elever som läser inom ramen för certifierade utbildningar på Älvstrandsgymnasiet.

Dessutom kommer det att delas ut stipendium vid varje läsårs slut till en avgångselev på respektive program som presterat bra under studietiden i både praktiska och teoretiska moment. Stipendiet är på 5 000 kronor och delas ut med start redan innevarande läsår.

Bakom överenskommelsen står Uddeholms AB, Feroma AB, Valmet AB, Böhler Uddeholm Precision Strip AB samt AB Munkforssågar & Munkfors Sawmill Support AB.