2015-03-11 19:56

2015-03-11 19:57

Fåtal i protest på Kyrktorget

EKSHÄRAD: Pinsamt svag uppslutning

Det var snudd på folktomt på Kyrktorget när manifestationen för att få tillbaka rökdykarinsatser hölls. Fyra vuxna och tre barn slöt upp.

På utsatt tid var det bara initiativtagaren Lillemor ”Myggan” af Olaugsdotter, hennes medhjälpare och två mediarepresentanter på plats. På parkeringen stod tre bilar med personer i som verkade avvakta utvecklingen.

Efter en stund kom en familj med tre barn samt två kvinnor och skrev på den protestlista som ”Myggan” hade med sig. Hon hade fått in 115 namn redan under första dagen, i förra veckan, och nu tyckte hon det var märkligt att inte fler kom för att manifestera i en så viktig fråga.

Det gällde minskningen av utryckningsstyrkan i Ekshärad som genomfördes 2010 och som innebär att man är en man för kort för att få utföra rökdykning.

På utsatt tid var det bara initiativtagaren Lillemor ”Myggan” af Olaugsdotter, hennes medhjälpare och två mediarepresentanter på plats. På parkeringen stod tre bilar med personer i som verkade avvakta utvecklingen.

Efter en stund kom en familj med tre barn samt två kvinnor och skrev på den protestlista som ”Myggan” hade med sig. Hon hade fått in 115 namn redan under första dagen, i förra veckan, och nu tyckte hon det var märkligt att inte fler kom för att manifestera i en så viktig fråga.

Det gällde minskningen av utryckningsstyrkan i Ekshärad som genomfördes 2010 och som innebär att man är en man för kort för att få utföra rökdykning.