2015-03-06 17:45

2015-03-06 17:45

Radonhalten ifrågasätts

HAGFORS: Felaktigt utförd mätning, igen

Vinterns radonmätning i gamla varmbadhuset visade även nu nivåer över gränsvärdet. Inte lika höga som vid mätningen innan men återigen ifrågasätts resultatet, bland annat då ventilationen varit ur funktion under större delen av mätperioden.

Vid den föregående mätningen uppmättes halter på upp till 980 bequerell per kubikmeter luft. Det är betydligt över gränsvärdet på 200 bequerell vilket föranledde en kontrollmätning.

– Vi ville se om det verkligen var korrekt. Den tidigare mätningen var troligen felaktig, säger fastighetschef Louise Sjöholm.

510 bequerell

Nu uppmättes nivåer på upp till 510 bequerell men återigen ifrågasätts resultatet av representanter för Svenska byggnadsvårdsföreningen då instruktioner för en radonmätning inte följts fullt ut.

Framför allt reagerar man på att ventilationen återigen varit ur funktion. Mätningen pågick 24 oktober-6 februari och ventilationen var trasig åtminstone från 27 november.

– Det har stor betydelse att inte ventilationen är på men man kan inte säga hur mycket, säger Rebecca Ålander på MRM Konsult i Luleå som lämnat labrapporten.

Ytterligare mätning

Enligt Ålander vore det lämpligt med ytterligare en mätning men hur man går vidare i ärendet med det gamla varmbadhuset är för tidigt att säga, enligt Louise Sjöholm:

– Först måste vi analysera resultatet och sen ha en diskussion med politikerna.

Vid den föregående mätningen uppmättes halter på upp till 980 bequerell per kubikmeter luft. Det är betydligt över gränsvärdet på 200 bequerell vilket föranledde en kontrollmätning.

– Vi ville se om det verkligen var korrekt. Den tidigare mätningen var troligen felaktig, säger fastighetschef Louise Sjöholm.

510 bequerell

Nu uppmättes nivåer på upp till 510 bequerell men återigen ifrågasätts resultatet av representanter för Svenska byggnadsvårdsföreningen då instruktioner för en radonmätning inte följts fullt ut.

Framför allt reagerar man på att ventilationen återigen varit ur funktion. Mätningen pågick 24 oktober-6 februari och ventilationen var trasig åtminstone från 27 november.

– Det har stor betydelse att inte ventilationen är på men man kan inte säga hur mycket, säger Rebecca Ålander på MRM Konsult i Luleå som lämnat labrapporten.

Ytterligare mätning

Enligt Ålander vore det lämpligt med ytterligare en mätning men hur man går vidare i ärendet med det gamla varmbadhuset är för tidigt att säga, enligt Louise Sjöholm:

– Först måste vi analysera resultatet och sen ha en diskussion med politikerna.