2015-03-06 06:00

2015-03-06 07:15

Fler rivningar väntar

HAGFORS: 695 lägenheter har rivits under 20 år

På Gärdet är trevåningshuset på Gustavsforsvägen 8-12 klart för rivning. I höst kommer grävskopan till Filarevägen 1-5. När det är klart har 695 lägenheter rivits i kommunen sedan 1995.

Enligt Hagforshems vd Caj Olsson har fastighetsbolaget nu kommit till en nivå med en bra balans i beståndet.

– Just nu har vi tretton vakanta lägenheter, säger Caj Olsson.

Det kan jämföras med de över hundra tomma lägenheter som föranledde rivningsbesluten. Under flera år höll sig antalet tomma lägenheter på samma nivå fastän det kontinuerligt revs hus.

De omfattande rivningarna i Hagforshems bestånd har skapat stora hål i samhällsbilden. Men för Hagforshem innebär minskningen att hålen i ekonomin täppts till och det börjar finnas pengar till underhåll.

– Vi har exempelvis gjort en del fönsterbyten, nu finns det pengar till att göra bra saker, säger Caj Olsson.

Rivningen av Gustavsforsvägen 8-12 skulle enligt tidigare plan varit gjord redan 2012. Men det sköts på framtiden då det av olika skäl bedömdes att det var viktigare att först ta bort de fem husen i det angränsande kvarteret Norra Gärdet, eller ”Korea” som det hette i folkmun.

I höst är det alltså dags för nästa flerbostadshus att jämnas med marken; Filarevägen 1-5 med 33 lägenheter. De flesta hyrs av Migrationsverket som i dag hyr totalt 60 lägenheter i Hagforshems bestånd.

Enligt Hagforshems vd Caj Olsson har fastighetsbolaget nu kommit till en nivå med en bra balans i beståndet.

– Just nu har vi tretton vakanta lägenheter, säger Caj Olsson.

Det kan jämföras med de över hundra tomma lägenheter som föranledde rivningsbesluten. Under flera år höll sig antalet tomma lägenheter på samma nivå fastän det kontinuerligt revs hus.

De omfattande rivningarna i Hagforshems bestånd har skapat stora hål i samhällsbilden. Men för Hagforshem innebär minskningen att hålen i ekonomin täppts till och det börjar finnas pengar till underhåll.

– Vi har exempelvis gjort en del fönsterbyten, nu finns det pengar till att göra bra saker, säger Caj Olsson.

Rivningen av Gustavsforsvägen 8-12 skulle enligt tidigare plan varit gjord redan 2012. Men det sköts på framtiden då det av olika skäl bedömdes att det var viktigare att först ta bort de fem husen i det angränsande kvarteret Norra Gärdet, eller ”Korea” som det hette i folkmun.

I höst är det alltså dags för nästa flerbostadshus att jämnas med marken; Filarevägen 1-5 med 33 lägenheter. De flesta hyrs av Migrationsverket som i dag hyr totalt 60 lägenheter i Hagforshems bestånd.