2015-03-05 18:25

2015-03-05 18:25

Värmländska får utsatta

ROVDJUR: Tamdjursangreppen 2014

Inte oväntat toppar Värmland när det gäller antalet får som angreps av varg under 2014. När det gäller lodjursangrepp på tamdjur var det flest i Västra Götaland med Gävleborg var värst drabbat när det gäller angrepp av björn.

Nästan en tredjedel av det totala antalet angrepp av varg på får inträffade i Värmland, 114 av totalt 391 angripna får. 28 nötdjur angreps av varg i landet, 9 av dem i Värmland.

10 Värmlandsfår utsattes av björn, totalt 33 i riket.

Lodjursangreppen på får var få i Värmland, 4 av totalt 163.

Av 56 rovdjurangripna hundar i landet var det 42 av varg, 8 av lo och 3 av vardera örn och björn. För Värmlands del var det 19, 1, respektive 2, ingen av björn.

Nästan en tredjedel av det totala antalet angrepp av varg på får inträffade i Värmland, 114 av totalt 391 angripna får. 28 nötdjur angreps av varg i landet, 9 av dem i Värmland.

10 Värmlandsfår utsattes av björn, totalt 33 i riket.

Lodjursangreppen på får var få i Värmland, 4 av totalt 163.

Av 56 rovdjurangripna hundar i landet var det 42 av varg, 8 av lo och 3 av vardera örn och björn. För Värmlands del var det 19, 1, respektive 2, ingen av björn.