2015-02-25 19:41

2015-02-25 19:41

Närhet via nätet

HAGFORS: Polisens hemsida för lokalt informationsutbyte

Ett led i ambitionen att komma nära medborgarna är en hemsida för lokal information som polisen och kommunen öppnat. Här kan man berätta om vad som händer samt få tips från allmänheten.

”Trygg i Hagfors” heter hemsidan som öppnade i fredags. Och intresset har varit stort med över tusen unika besökare redan, enligt tillförordnad kommunpolis Peter Åkerström.

– Det är bra att kunna berätta vad den lokala polisen har på gång, säger Åkerström.

Nu närmast är det medborgarträffen i Älvstrandsaulan den 10 mars som Åkerström flaggar för. Då ska polis och kommun berätta om hur man vill arbeta för att lösa problemen med kriminalitet, rädsla för brott och oordning.

Det blir bland annat information om märkDNA, en metod som har stor förebyggande betydelse när det gäller stölder och inbrott, menar Åkerström.

På hemsidan kan polisen lägga ut aktuell brottsinformation om sådant som hänt i närområdet men som kanske inte kommer ut via andra kanaler.

– Folk vill veta vad som händer i närområdet, säger Åkerström.

Genom detaljerad information hoppas man också kunna få in tips från allmänheten som kan bidra till att brott klaras upp.

Via hemsidan finns också möjlighet att beställa en trafikkontroll genom att berätta om varför man tycker det behövs på en specifik plats eller tid.

”Trygg i Hagfors” heter hemsidan som öppnade i fredags. Och intresset har varit stort med över tusen unika besökare redan, enligt tillförordnad kommunpolis Peter Åkerström.

– Det är bra att kunna berätta vad den lokala polisen har på gång, säger Åkerström.

Nu närmast är det medborgarträffen i Älvstrandsaulan den 10 mars som Åkerström flaggar för. Då ska polis och kommun berätta om hur man vill arbeta för att lösa problemen med kriminalitet, rädsla för brott och oordning.

Det blir bland annat information om märkDNA, en metod som har stor förebyggande betydelse när det gäller stölder och inbrott, menar Åkerström.

På hemsidan kan polisen lägga ut aktuell brottsinformation om sådant som hänt i närområdet men som kanske inte kommer ut via andra kanaler.

– Folk vill veta vad som händer i närområdet, säger Åkerström.

Genom detaljerad information hoppas man också kunna få in tips från allmänheten som kan bidra till att brott klaras upp.

Via hemsidan finns också möjlighet att beställa en trafikkontroll genom att berätta om varför man tycker det behövs på en specifik plats eller tid.