2015-01-12 14:29

2015-01-20 23:15

Klart med nytt flygbolag i Värmland

TORSBY/HAGFORS

Flygoperatören Avies får inte fortsätta trafikera linjen Torsby–Hagfors–Arlanda. I dag blev det klart vilket flygbolag som tar över.

Det blir det danska flygföretaget FlexFlight ApS som kommer att ta över flygrutterna mellan Torsby–Hagfors–Arlanda efter estniska Avies.

– Vi säkrar en god tillgänglighet för regionernas näringsliv, invånare och besökare för de kommande fyra åren, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Trafikverket genomför statens upphandling av flygtrafik som bedöms som transportpolitiskt motiverad men som inte är kommersiellt lönsam.

Trafikstarten för avtalet är den 25 oktober 2015. För sträckan Torsby-Hagfors-Arlanda upphandlas trafiken för två år med en option på ytterligare två år. Trafiken ska i princip motsvara två dubbelturer på vardagar och en dubbeltur på söndagar.

– Upplägget har tydligen varit intressant för operatörerna och det har resulterat i många konkurrerande anbud så att vi får bra flygtrafik till en rimlig kostnad, säger Gunnar Malm. Sammanlagt inkom 33 anbud på de flyglinjer som upphandlas av Trafikverket. Genom resultatet av den här upphandlingen ersätter staten transportpolitiskt motiverad flygtrafik för närmare 70 miljoner kronor per år.

Flexflight ApS är en dansk flygoperatör med verksamhet sedan 2003 som bedriver reguljär flygtrafik.

Turerna kring det estniska bolaget Avies var många under fjolåret, då bland annat ett av deras flygplan kanade av landningsbanan i Torsby. Trots turbulensen med flygförbud, allvarliga säkerhetsbrister och flera haveriutredningar efter tillbud får det estniska flygbolaget Avies fortsätta driva inrikestrafik i Sverige. Avies får trafikera sträckorna Sveg-Arlanda och Östersund-Umeå.

Det blir det danska flygföretaget FlexFlight ApS som kommer att ta över flygrutterna mellan Torsby–Hagfors–Arlanda efter estniska Avies.

– Vi säkrar en god tillgänglighet för regionernas näringsliv, invånare och besökare för de kommande fyra åren, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Trafikverket genomför statens upphandling av flygtrafik som bedöms som transportpolitiskt motiverad men som inte är kommersiellt lönsam.

Trafikstarten för avtalet är den 25 oktober 2015. För sträckan Torsby-Hagfors-Arlanda upphandlas trafiken för två år med en option på ytterligare två år. Trafiken ska i princip motsvara två dubbelturer på vardagar och en dubbeltur på söndagar.

– Upplägget har tydligen varit intressant för operatörerna och det har resulterat i många konkurrerande anbud så att vi får bra flygtrafik till en rimlig kostnad, säger Gunnar Malm. Sammanlagt inkom 33 anbud på de flyglinjer som upphandlas av Trafikverket. Genom resultatet av den här upphandlingen ersätter staten transportpolitiskt motiverad flygtrafik för närmare 70 miljoner kronor per år.

Flexflight ApS är en dansk flygoperatör med verksamhet sedan 2003 som bedriver reguljär flygtrafik.

Turerna kring det estniska bolaget Avies var många under fjolåret, då bland annat ett av deras flygplan kanade av landningsbanan i Torsby. Trots turbulensen med flygförbud, allvarliga säkerhetsbrister och flera haveriutredningar efter tillbud får det estniska flygbolaget Avies fortsätta driva inrikestrafik i Sverige. Avies får trafikera sträckorna Sveg-Arlanda och Östersund-Umeå.