2014-12-20 06:00

2015-01-20 22:50

Skärpning krävs i skolan

HAGFORS: Efter kränkande behandling

Hagfors kommun har fått föreläggande från Barn- och elevombudet om att vidta åtgärder för att motverka kränkande behandling. Detta efter en anmälan där tre elever är inblandade.

Enligt anmälan ska två elever vid Kyrkhedens skola blivit kränkta av en tredje elev under ett helt läsår. Det ska ha varit verbala kränkningar i skolan, utanför skoltid och på sociala medier. En av de utsatta ska även ha blivit slagen i magen, inkastad i en vägg, dragen i håret och slagen i huvudet. Därutöver ska de utsatta elevernas vårdnadshavare ha blivit kallade för fula saker av den utpekade eleven.

En komplicerad konflikt

Enligt skolledningens utredning har det förekommit kränkningar från alla tre inblandade elever. I botten ska det ha varit en konflikt mellan två av dem som eskalerat till en komplicerad konflikt som till största delen skett över nätet och på fritiden.

Från skolans sida har det vidtagits åtgärder, bland annat genom att trygghetsteamet haft samtal med eleverna och deras vårdnadshavare, kurator och rektor har varit inkopplade och under hösten efter det aktuella läsåret har parterna uppgett att allt är lugnt.

Personalen har brustit

Barn- och elevombudet konstaterar att vad som gjorts inte dokumenterats i tillräcklig omfattning, något som är viktigt för att kunna följa upp effekterna av åtgärderna. Av uppgifterna i ärendet framgår också att personal på skolan fått kännedom om att en elev blivit knuffad men att det inte anmälts till rektor. Därmed har personalen brustit i sin skyldighet enligt skollagen att anmäla uppgifter om kränkande behandling till rektor.

Enligt anmälan ska två elever vid Kyrkhedens skola blivit kränkta av en tredje elev under ett helt läsår. Det ska ha varit verbala kränkningar i skolan, utanför skoltid och på sociala medier. En av de utsatta ska även ha blivit slagen i magen, inkastad i en vägg, dragen i håret och slagen i huvudet. Därutöver ska de utsatta elevernas vårdnadshavare ha blivit kallade för fula saker av den utpekade eleven.

En komplicerad konflikt

Enligt skolledningens utredning har det förekommit kränkningar från alla tre inblandade elever. I botten ska det ha varit en konflikt mellan två av dem som eskalerat till en komplicerad konflikt som till största delen skett över nätet och på fritiden.

Från skolans sida har det vidtagits åtgärder, bland annat genom att trygghetsteamet haft samtal med eleverna och deras vårdnadshavare, kurator och rektor har varit inkopplade och under hösten efter det aktuella läsåret har parterna uppgett att allt är lugnt.

Personalen har brustit

Barn- och elevombudet konstaterar att vad som gjorts inte dokumenterats i tillräcklig omfattning, något som är viktigt för att kunna följa upp effekterna av åtgärderna. Av uppgifterna i ärendet framgår också att personal på skolan fått kännedom om att en elev blivit knuffad men att det inte anmälts till rektor. Därmed har personalen brustit i sin skyldighet enligt skollagen att anmäla uppgifter om kränkande behandling till rektor.