2017-10-12 18:01

2017-10-12 18:01

Anmäler efter dubbla frakturer

GRUMS

En person inom hemtjänsten i Grums kommun föll i hemmet och fick frakturer på båda underbenen. Personen uppges vara i 80-årsålder.

Skadan anses som allvarlig med konsekvens av ett väsentligt ökat vårdbehov. Händelsen lex Maria-anmäls nu av Grums kommun till Inspektionen för vård och omsorg.

 

Skadan anses som allvarlig med konsekvens av ett väsentligt ökat vårdbehov. Händelsen lex Maria-anmäls nu av Grums kommun till Inspektionen för vård och omsorg.