2017-10-04 16:51

2017-10-04 16:51

Klubbat: Kommunstyrelsen Grums

GRUMS

Klubbat i kommunstyrelsen i Grums.

Nio hyresvärdar riskerar vite

Nio små och medelstora hyresvärdar i Grums kommun riskerar vite på ett par tusenlappar, då de inte har lämnat in dokument som visar om de har mätt halten av radon i bostäderna. Bara två av de nio har lämnat in mätplaner. Om de inte gör det de är ålagda senast den 31 maj 2018 riskerar de ett par tusenlappar i vite.

– Vitet ska fungera som påtryckningsmedel, säger miljö- och hälsoskyddsinspektören Samuel Seliger.

Om radonhalten är för hög kan kommunen kräva fastighetsägaren att vidta åtgärder för att sänka halten. Att bo i en bostad med för höga radonhalter ökar risken för cancer.

Grums får familjecentral

Grums kommun får en familjecentral i september nästa år. Kommunstyrelsen har beslutat att investera 4,2 miljoner i familjecentralen som ska ligga på Sveagatan, där öppna förskolan redan håller till. I familjecentralen kommer det att finnas barnmorskemottagning, barnhälsovård, ungdomsmottagning, öppen förskola samt Växtriket och individ- och familjeomsorgens råd- och stödfunktion.

Landstinget betalar 3,75 miljoner av investeringen under tio år genom hyra för lokalerna.

Ny cykelväg och stängd plankorsning

Kommunen lägger två miljoner på att bygga en cykelväg längs Östermalmsgatan och Öbergsgatan. Samtidigt stängs en osäker plankorsning för fotgängare och cyklister och mer stängsel sätts upp för att minska olycksrisken. Det gör att det inte kommer att finnas någon möjlighet att korsa järnvägen mellan centrala Grums och E18.

Samtidigt kommer Trafikverket och Billerud Korsnäs att göra investeringar för 37 respektive 20 miljoner för att bygga om bangården så att kapaciteten ökar och förlänga och elektrifiera järnvägsspår. Arbetet beräknas starta 2020.

Från 50 till 40 i tätorterna

Från och med den 1 november sänks hastigheten från 50 till 40 kilometer i timmen i Grums och Slottsbrons tätorter. Vid Jättestenskolan, Södra skolan och Slottsbrons skola blir maxhastigheten 30 kilometer i timmen. Det framgår av de nya lokala trafikföreskrifterna som antogs på tisdagen.

– Det är farten som dödar, kommenterar kommunalrådet Leif Haraldsson (S) de nya hastighetsgränserna.

Nya bänkar efter medborgarförslag

En kvinna i Grums har lämnat in ett medborgarförslag, eftersom hon vill ha fler sittbänkar och grillplatser mellan Trulsen och Lassehall. Kommunen byter nu ut vissa bänkar och sätter ut några nya. Men fler grillplatser blir det inte, eftersom kommunen tycker att det finns tillräckligt många redan.

Nio hyresvärdar riskerar vite

Nio små och medelstora hyresvärdar i Grums kommun riskerar vite på ett par tusenlappar, då de inte har lämnat in dokument som visar om de har mätt halten av radon i bostäderna. Bara två av de nio har lämnat in mätplaner. Om de inte gör det de är ålagda senast den 31 maj 2018 riskerar de ett par tusenlappar i vite.

– Vitet ska fungera som påtryckningsmedel, säger miljö- och hälsoskyddsinspektören Samuel Seliger.

Om radonhalten är för hög kan kommunen kräva fastighetsägaren att vidta åtgärder för att sänka halten. Att bo i en bostad med för höga radonhalter ökar risken för cancer.

Grums får familjecentral

Grums kommun får en familjecentral i september nästa år. Kommunstyrelsen har beslutat att investera 4,2 miljoner i familjecentralen som ska ligga på Sveagatan, där öppna förskolan redan håller till. I familjecentralen kommer det att finnas barnmorskemottagning, barnhälsovård, ungdomsmottagning, öppen förskola samt Växtriket och individ- och familjeomsorgens råd- och stödfunktion.

Landstinget betalar 3,75 miljoner av investeringen under tio år genom hyra för lokalerna.

Ny cykelväg och stängd plankorsning

Kommunen lägger två miljoner på att bygga en cykelväg längs Östermalmsgatan och Öbergsgatan. Samtidigt stängs en osäker plankorsning för fotgängare och cyklister och mer stängsel sätts upp för att minska olycksrisken. Det gör att det inte kommer att finnas någon möjlighet att korsa järnvägen mellan centrala Grums och E18.

Samtidigt kommer Trafikverket och Billerud Korsnäs att göra investeringar för 37 respektive 20 miljoner för att bygga om bangården så att kapaciteten ökar och förlänga och elektrifiera järnvägsspår. Arbetet beräknas starta 2020.

Från 50 till 40 i tätorterna

Från och med den 1 november sänks hastigheten från 50 till 40 kilometer i timmen i Grums och Slottsbrons tätorter. Vid Jättestenskolan, Södra skolan och Slottsbrons skola blir maxhastigheten 30 kilometer i timmen. Det framgår av de nya lokala trafikföreskrifterna som antogs på tisdagen.

– Det är farten som dödar, kommenterar kommunalrådet Leif Haraldsson (S) de nya hastighetsgränserna.

Nya bänkar efter medborgarförslag

En kvinna i Grums har lämnat in ett medborgarförslag, eftersom hon vill ha fler sittbänkar och grillplatser mellan Trulsen och Lassehall. Kommunen byter nu ut vissa bänkar och sätter ut några nya. Men fler grillplatser blir det inte, eftersom kommunen tycker att det finns tillräckligt många redan.