2017-09-13 14:11

2017-09-13 14:11

Storslagna visioner om höghus och linbana

GRUMS: Högt och lågt om att bo i kommunen nu och i framtiden

Ett höghus på 155 meter i centrum och linbana från Gruvön via centrum till Lassehall.
Kommunstyrelsen i Grums har klubbat ett bostadsförsörjningsprogram med stora visioner.

På lång sikt tänker man sig ett 155 meter högt höghus i centrum – specialanpassat för ungdomar med allt från bubbelpool till spelrum. Fasaden täcks med solpaneler och huset är byggt i återvunnet material.

Och så ska det gå en linbana från Gruvön till Lassehall via centrum. Den drivs av restenergi från Billerud Korsnäs.

– Det är ett dokument där man tror på en ljus framtid för Grums, säger Katja Berglund, som är chef för medborgarkontoret. Men det är ganska vilda visioner och det finns ingen realistisk finansiering nu. Visioner på kort sikt beskrivs också och de flesta av idéerna går att genomföra med rätt små medel om och när det blir aktuellt.

Mer jordnära visioner är en samlad bostadsförmedling för alla hyresvärdar i kommunen och möjligheten för det kommunala bostadsbolaget att köpa in villor och sedan hyra ut dem.

– Vi håller på med en detaljplan vid Lassehall med bostäder för olika målgrupper, både villor och flerfamiljshus.

Hundratals tyckte till

I runda slängar 500 Grumsbor och personer som har flyttat från Grums har fått tycka till under arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet, uppskattar Katja Berglund. Det är ungdomar, invånare över 55 år, personer som har byggt hus i Grums och människor som har flyttat från Grums.

Det har också hållits workshops med både politiker, näringsliv och organisationer och kommunpersonal har stått utanför Ica och frågat invånare vad de tycker.

– Det vi har sett i enkäterna är bland annat att de äldre vill bo jättenära service och busshållplats, säger Katja Berglund.

Brist på hyresrätter

Förutom lång- och kortsiktiga visioner innehåller bostadsförsörjningsprogrammet också en genomgång av kommunen område för område med information om hur fördelningen ser ut mellan olika bostadstyper. Vad kommunen främst behöver är hyresrätter och byggklara tomter i fina lägen, enligt programmet.

Bostadsförsörjningsprogrammet ska uppdateras en gång under varje mandatperiod.

På lång sikt tänker man sig ett 155 meter högt höghus i centrum – specialanpassat för ungdomar med allt från bubbelpool till spelrum. Fasaden täcks med solpaneler och huset är byggt i återvunnet material.

Och så ska det gå en linbana från Gruvön till Lassehall via centrum. Den drivs av restenergi från Billerud Korsnäs.

– Det är ett dokument där man tror på en ljus framtid för Grums, säger Katja Berglund, som är chef för medborgarkontoret. Men det är ganska vilda visioner och det finns ingen realistisk finansiering nu. Visioner på kort sikt beskrivs också och de flesta av idéerna går att genomföra med rätt små medel om och när det blir aktuellt.

Mer jordnära visioner är en samlad bostadsförmedling för alla hyresvärdar i kommunen och möjligheten för det kommunala bostadsbolaget att köpa in villor och sedan hyra ut dem.

– Vi håller på med en detaljplan vid Lassehall med bostäder för olika målgrupper, både villor och flerfamiljshus.

Hundratals tyckte till

I runda slängar 500 Grumsbor och personer som har flyttat från Grums har fått tycka till under arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet, uppskattar Katja Berglund. Det är ungdomar, invånare över 55 år, personer som har byggt hus i Grums och människor som har flyttat från Grums.

Det har också hållits workshops med både politiker, näringsliv och organisationer och kommunpersonal har stått utanför Ica och frågat invånare vad de tycker.

– Det vi har sett i enkäterna är bland annat att de äldre vill bo jättenära service och busshållplats, säger Katja Berglund.

Brist på hyresrätter

Förutom lång- och kortsiktiga visioner innehåller bostadsförsörjningsprogrammet också en genomgång av kommunen område för område med information om hur fördelningen ser ut mellan olika bostadstyper. Vad kommunen främst behöver är hyresrätter och byggklara tomter i fina lägen, enligt programmet.

Bostadsförsörjningsprogrammet ska uppdateras en gång under varje mandatperiod.