2017-09-13 12:46

2017-09-13 12:46

Kommunen måste göra mer för elev som inte går i skolan

GRUMS

Skolinspektionen ålägger Grums kommun att vidta fler åtgärder för att en elev, som bor i kommunen, ska återvända till skolan.

Eleven går i en skola i en grannkommun och var borta nästan en tredjedel av tiden under vårterminen i år. Från maj har eleven inte varit i skolan alls.

Till Skolinspektionen uppger kommunen att man har haft flera möten med grannkommunen, skolan och elevens vårdnadshavare. Man har också talat om för vårdnadshavaren att kommunen till slut kan vitesförelägga hen om frånvaron beror på att vårdnadshavaren inte gjort allt hen kan för att få eleven till skolan.

Men eftersom elevens frånvaro bara har ökat förelägger Skolinspektionen Grums kommun att vidta åtgärder senast den 2 oktober. Kommunen ska utreda orsakerna till frånvaron och se till att elevens rätt till utbildning tillgodoses.

Eleven går i en skola i en grannkommun och var borta nästan en tredjedel av tiden under vårterminen i år. Från maj har eleven inte varit i skolan alls.

Till Skolinspektionen uppger kommunen att man har haft flera möten med grannkommunen, skolan och elevens vårdnadshavare. Man har också talat om för vårdnadshavaren att kommunen till slut kan vitesförelägga hen om frånvaron beror på att vårdnadshavaren inte gjort allt hen kan för att få eleven till skolan.

Men eftersom elevens frånvaro bara har ökat förelägger Skolinspektionen Grums kommun att vidta åtgärder senast den 2 oktober. Kommunen ska utreda orsakerna till frånvaron och se till att elevens rätt till utbildning tillgodoses.