2017-09-13 15:48

2017-09-13 15:48

Klubbat i Grums

Kommunstyrelsen, Grums

Motion om motion lever vidare

Kommunfullmäktigeledamoten Pekka Perna (V) och ett par partikamrater vill att kommunen ska få barn att röra mer på sig i skolan. Motionen avslogs, då det redan är klart att det blir mer idrott i skolan från 2019. Men motionens anda lever vidare i ett nytt ärende, där man ska utreda hur skolbarn kan röra på sig mer, genom till exempel lektioner utomhus.

 

Detaljplan klar vid Nyängen

Kommunstyrelsen har antagit en ny detaljplan för Nyängen, kallad utvidgning etapp två. Efterfrågan på mark i området vid Nyängsrondellen ökar och flera etablerlngar inom främst industri och handel är på gång.

 

Tomt i Bråne såld

Grums kommun säljer en 3 500 kvadratmeter stor tomt i Bråne vid Nyängen. Köpare är företaget Byggvision Wermland AB, som får betala 35 000 kronor för själva tomten. Byggvision startade 2016 och vill bygga lager och kontor på tomten samt ha plats för sina bilar.

 

Triton köper mer mark

Triton Valsteknik AB får köpa runt 9 000 kvadratmeter mark av kommunen vid Nyängen för tio kronor kvadratmetern. Företaget vill utöka verksamheten, enligt kommunens administrativa chef Christina Olsson.

Innan försäljning sker behövs både detaljplan och kulturmiljöutredning, den senare för att det finns fornlämningar i området. Köparen står för kostnaderna.

 

Ekonomin sämre än budget

Kommunens ekonomi går sämre än budget och överskottet tros bli 10,5 miljoner i stället för 15,2 vid årets slut. Det är främst förskolan och äldreomsorgen som kostar mer än beräknat. Kommunen skjuter också upp en planerad amortering av sin låneskuld, eftersom man ligger ute med pengar för bland annat ombyggnaden av resecentrum, enligt ekonomichefen Kurt Andersson. Några sparåtgärder planeras inte för tillfället.

 

Information om barnomsorg kvällar och helger

Efter en granskning av Skolinspektionen ska kommunen informera om barnomsorg på obekväm tid på sin sajt. Sådan barnomsorg erbjuds inte nu, men nu ska varje förfrågan utredas individuellt och att behovet av barnomsorg på obekväm tid en gång om året ska redovisas till ett av kommunstyrelsens utskott.

Motion om motion lever vidare

Kommunfullmäktigeledamoten Pekka Perna (V) och ett par partikamrater vill att kommunen ska få barn att röra mer på sig i skolan. Motionen avslogs, då det redan är klart att det blir mer idrott i skolan från 2019. Men motionens anda lever vidare i ett nytt ärende, där man ska utreda hur skolbarn kan röra på sig mer, genom till exempel lektioner utomhus.

 

Detaljplan klar vid Nyängen

Kommunstyrelsen har antagit en ny detaljplan för Nyängen, kallad utvidgning etapp två. Efterfrågan på mark i området vid Nyängsrondellen ökar och flera etablerlngar inom främst industri och handel är på gång.

 

Tomt i Bråne såld

Grums kommun säljer en 3 500 kvadratmeter stor tomt i Bråne vid Nyängen. Köpare är företaget Byggvision Wermland AB, som får betala 35 000 kronor för själva tomten. Byggvision startade 2016 och vill bygga lager och kontor på tomten samt ha plats för sina bilar.

 

Triton köper mer mark

Triton Valsteknik AB får köpa runt 9 000 kvadratmeter mark av kommunen vid Nyängen för tio kronor kvadratmetern. Företaget vill utöka verksamheten, enligt kommunens administrativa chef Christina Olsson.

Innan försäljning sker behövs både detaljplan och kulturmiljöutredning, den senare för att det finns fornlämningar i området. Köparen står för kostnaderna.

 

Ekonomin sämre än budget

Kommunens ekonomi går sämre än budget och överskottet tros bli 10,5 miljoner i stället för 15,2 vid årets slut. Det är främst förskolan och äldreomsorgen som kostar mer än beräknat. Kommunen skjuter också upp en planerad amortering av sin låneskuld, eftersom man ligger ute med pengar för bland annat ombyggnaden av resecentrum, enligt ekonomichefen Kurt Andersson. Några sparåtgärder planeras inte för tillfället.

 

Information om barnomsorg kvällar och helger

Efter en granskning av Skolinspektionen ska kommunen informera om barnomsorg på obekväm tid på sin sajt. Sådan barnomsorg erbjuds inte nu, men nu ska varje förfrågan utredas individuellt och att behovet av barnomsorg på obekväm tid en gång om året ska redovisas till ett av kommunstyrelsens utskott.