2017-08-23 10:30

2017-08-23 10:30

Klubbat i kommunstyrelsen

GRUMS: Kommun

De senaste besluten i kommunstyrelsen i Grums.

Skyltförslag vidare till Trafikverket

En invånare vill se en kommunskylt vid gränsen mellan Kils och Grums kommuner på väg 697. Grums kommun tycker att idén är bra, men kan inte själv sätta upp skylten, då vägen är Trafikverkets.

Kommunstyrelsen beslutade därför att avslå medborgarförslaget, men har framfört förslaget till Trafikverket.

 

Sven-Ingvars-monument utreds vidare

Placera ett monument över Sven-Ingvars på Oljeberget i Slottsbron! Det föreslår en Slottsbronbo i ett medborgarförslag till Grums kommun. Eftersom kommunen inte äger marken har kommunstyrelsen beslutat att avslå förslaget om monument just där.

Däremot kommer frågan om ett monument över Sven-Ingvars, som gjorde sin första spelning i Segmon, att leva vidare i kommunen. Till att börja med ska den tas upp i kommunens planeringsutskott, enligt kommunalrådet Leif Haraldsson (S), eftersom kommunen är positiv till idén som sådan. Var ett sådant monument i så fall kan placeras är inte beslutat än.

 

Musikmaskin blir en fråga för badhuset

En kvinna i Grums föreslår att Grums badhus ska utrustas med en modern musikmaskin som kan användas till exempel vid vattengymnastik. Medborgarförslaget togs upp i kommunstyrelsen, men avslogs formellt. Dock har förslaget skickats vidare till badhuset, som får besluta om det behövs en musikmaskin och i så fall vilken sort.

Skyltförslag vidare till Trafikverket

En invånare vill se en kommunskylt vid gränsen mellan Kils och Grums kommuner på väg 697. Grums kommun tycker att idén är bra, men kan inte själv sätta upp skylten, då vägen är Trafikverkets.

Kommunstyrelsen beslutade därför att avslå medborgarförslaget, men har framfört förslaget till Trafikverket.

 

Sven-Ingvars-monument utreds vidare

Placera ett monument över Sven-Ingvars på Oljeberget i Slottsbron! Det föreslår en Slottsbronbo i ett medborgarförslag till Grums kommun. Eftersom kommunen inte äger marken har kommunstyrelsen beslutat att avslå förslaget om monument just där.

Däremot kommer frågan om ett monument över Sven-Ingvars, som gjorde sin första spelning i Segmon, att leva vidare i kommunen. Till att börja med ska den tas upp i kommunens planeringsutskott, enligt kommunalrådet Leif Haraldsson (S), eftersom kommunen är positiv till idén som sådan. Var ett sådant monument i så fall kan placeras är inte beslutat än.

 

Musikmaskin blir en fråga för badhuset

En kvinna i Grums föreslår att Grums badhus ska utrustas med en modern musikmaskin som kan användas till exempel vid vattengymnastik. Medborgarförslaget togs upp i kommunstyrelsen, men avslogs formellt. Dock har förslaget skickats vidare till badhuset, som får besluta om det behövs en musikmaskin och i så fall vilken sort.