2017-07-04 08:59

2017-07-04 16:36

Ny storinvestering i lilla kommunen

GRUMS: "Vi vill bidra till mer bygge av trä"

Snart påbörjas nästa stora fabriksprojekt på Gruvöns område. Det handlar om en fabrik för produktion av trämaterial för byggnationer.
Satsningen kommer att ge 60 nya heltidstjänster.

Det som kommer att produceras i den nya fabriken är CLT-virke, korslimmat massivträ som tillverkas av minst tre skikt korsvis limmade enkelskiktskivor.

– Det handlar om lätta träelement som går att använda till golv, väggar och trä i framför allt höga hus, säger sågverkschefen Pär Larsson.

– Man känner en stolthet att få vara med och vara delaktig i en sådan här produkt tillsammans med Stora Enso. Vi är ledande leverantör av innovativa träbaserade lösningar och vi vill bidra till mer bygge av trä.

Han säger att det finns ett stort intresse på den svenska och skandinaviska marknaden för att öka träbyggandet.

Nära marknaden

Investeringen som görs av Stora Enso ligger på nära på en halv miljard kronor. Den nya byggnaden är tänkt att ligga norr om den befintliga verksamheten, längs med E18/E45. Byggstarten är planerad till sista kvartalet 2017 med planerad produktionsstart under tidigt 2019.

– Det kommer ge 60 nya heltidstjänster.

Varför hamnar fabriken i Grums?

– Vi har bra integration med sågverket, vi har råvaran och produktionen. Vi har en effektiv logistik, lokal råvaruförsörjning och nära till marknaden som växer, säger Pär Larsson.

Produktionskapaciteten i fabriken kommer att ligga 100 000 kubikmeter per år. För detta krävs 120 000 kubikmeter virke. Det kan jämföras med de 350 000 kubikmeter virke som produceras i sågverket. Materialet till CLT-fabriken kommer att tas från sågverket.

– Vi kommer att förädla mer av det virket och mindre går ut till marknaden, säger Mikael Lindberg, försäljningschef på Stora Enso.

Snabbare byggtid

Fram till 1994 var det förbjudet att bygga högre hus än två våningar i trä, men efter att Sverige gick med i EU ändrades reglerna, berättar Mikael Lindberg.

Vilka är fördelarna med träbyggnationer?

– Det finns många, miljöfördelar är kanske de viktigaste. En kubikmeter trä binder ett ton koldioxid. Det är flexibelt, snabbt och starkt i förhållande till sin egen vikt.

En annan viktigt fördel som Mikael Lindberg pekar på är en snabbare byggtid och tar ett bygge i London som exempel.

– Vi byggde ett åttavåningshus och det tog tolv veckor. Ofta i stora städer är det trångt, svårt med logistik, men man kan lasta mycket trä på varje bil och för att sedan snabbt montera och korta byggtiden, säger Mikael Lindberg och berättar att man så småningom kommer att kunna prefabricera och förbereda många element direkt i fabriken.

Grums kommun är naturligtvis glada för den nya investeringen som görs.

– Vi är jätteglada för att den här möjligheten blir i Grums och för de arbetestillfällen som det kommer att genererar. I vårt bostadsförsörjningsprogram som håller på att bli klart har vi en dröm om att det ska byggas en CLT-by i Grums, säger Anna-Maria Jäger, utvecklingskoordinator i Grums kommun.

Hur kommer då fabriken i Grums att byggas? Jo, den kommer faktiskt att uppföras i CLT-virke från Österrike.

Det som kommer att produceras i den nya fabriken är CLT-virke, korslimmat massivträ som tillverkas av minst tre skikt korsvis limmade enkelskiktskivor.

– Det handlar om lätta träelement som går att använda till golv, väggar och trä i framför allt höga hus, säger sågverkschefen Pär Larsson.

– Man känner en stolthet att få vara med och vara delaktig i en sådan här produkt tillsammans med Stora Enso. Vi är ledande leverantör av innovativa träbaserade lösningar och vi vill bidra till mer bygge av trä.

Han säger att det finns ett stort intresse på den svenska och skandinaviska marknaden för att öka träbyggandet.

Nära marknaden

Investeringen som görs av Stora Enso ligger på nära på en halv miljard kronor. Den nya byggnaden är tänkt att ligga norr om den befintliga verksamheten, längs med E18/E45. Byggstarten är planerad till sista kvartalet 2017 med planerad produktionsstart under tidigt 2019.

– Det kommer ge 60 nya heltidstjänster.

Varför hamnar fabriken i Grums?

– Vi har bra integration med sågverket, vi har råvaran och produktionen. Vi har en effektiv logistik, lokal råvaruförsörjning och nära till marknaden som växer, säger Pär Larsson.

Produktionskapaciteten i fabriken kommer att ligga 100 000 kubikmeter per år. För detta krävs 120 000 kubikmeter virke. Det kan jämföras med de 350 000 kubikmeter virke som produceras i sågverket. Materialet till CLT-fabriken kommer att tas från sågverket.

– Vi kommer att förädla mer av det virket och mindre går ut till marknaden, säger Mikael Lindberg, försäljningschef på Stora Enso.

Snabbare byggtid

Fram till 1994 var det förbjudet att bygga högre hus än två våningar i trä, men efter att Sverige gick med i EU ändrades reglerna, berättar Mikael Lindberg.

Vilka är fördelarna med träbyggnationer?

– Det finns många, miljöfördelar är kanske de viktigaste. En kubikmeter trä binder ett ton koldioxid. Det är flexibelt, snabbt och starkt i förhållande till sin egen vikt.

En annan viktigt fördel som Mikael Lindberg pekar på är en snabbare byggtid och tar ett bygge i London som exempel.

– Vi byggde ett åttavåningshus och det tog tolv veckor. Ofta i stora städer är det trångt, svårt med logistik, men man kan lasta mycket trä på varje bil och för att sedan snabbt montera och korta byggtiden, säger Mikael Lindberg och berättar att man så småningom kommer att kunna prefabricera och förbereda många element direkt i fabriken.

Grums kommun är naturligtvis glada för den nya investeringen som görs.

– Vi är jätteglada för att den här möjligheten blir i Grums och för de arbetestillfällen som det kommer att genererar. I vårt bostadsförsörjningsprogram som håller på att bli klart har vi en dröm om att det ska byggas en CLT-by i Grums, säger Anna-Maria Jäger, utvecklingskoordinator i Grums kommun.

Hur kommer då fabriken i Grums att byggas? Jo, den kommer faktiskt att uppföras i CLT-virke från Österrike.

  • Peder Kaldal