2017-06-15 18:04

2017-06-15 18:04

Eventuell storsatsning för Gruvön

GRUMS: Största produktionslinjen i Sverige

Under förra året inleddes en förstudie inför en eventuell expansion av Gruvöns sågverk i Grums. Det rör sig om 300 miljoner kronor och gäller en CLT-fabrik, den största i Sverige.

CLT står för Cross Laminated Timber, korslimmat massivträ som tillverkas av minst tre skikt korsvis limmade enkelskiktskivor. CLT är ett lämpligt material för att bygga såväl industrihallar som skolor och radhuslängor. Tidigare har Stora Enso haft två fabriker i Österrike och skulle den eventuella investeringen bli verklighet skulle det innebära den största produktionslinjen i Sverige.

– Trähusbyggande är en viktig marknad för oss och syftet med studien är att bedöma förutsättningarna för expansion i Sverige inom CLT, säger Stora Ensos presskontakt Carl Norell.

Mer tid

Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle studien vara klar i slutet av 2016.

– Vi förlängde studien av olika anledningar. Det är viktigt att man gör en grundlig analys av en eventuell investering och vi bedömde att vi behövde mer tid.

Synpunkter

Den nya byggnaden är tänkt att ligga norr om den befintliga verksamheten, längs med E18/E45. Under granskningsperioden har Länsstyrelsen, Trafikverket, Skanova och Lantmäteriet lämnat synpunkter och förslag till förbättring. Trafikverket pekade på att det i planbeskrivningen inte möjliggjordes byggnation närmare än 50 meter från E18 men ansåg inte att det var tydligt nog i plankartan. Eftersom det transporteras farligt gods på E18 finns det risker om fabriken skulle ligga för nära. Stora Enso har dock gjort justeringar utifrån alla synpunkterna inför antagandeskedet.

Fler jobb

En ny fabrik skulle innebära fler tjänster på arbetsmarknaden, men hur många det skulle bli ifall byggnationen blir av är ännu oklart.

Investeringsstudien är nu i sluttampen.

– Ett beslut gällande en eventuell investering kommer att kommuniceras senast i samband med nästa kvartalsrapport den 26 juli.

CLT står för Cross Laminated Timber, korslimmat massivträ som tillverkas av minst tre skikt korsvis limmade enkelskiktskivor. CLT är ett lämpligt material för att bygga såväl industrihallar som skolor och radhuslängor. Tidigare har Stora Enso haft två fabriker i Österrike och skulle den eventuella investeringen bli verklighet skulle det innebära den största produktionslinjen i Sverige.

– Trähusbyggande är en viktig marknad för oss och syftet med studien är att bedöma förutsättningarna för expansion i Sverige inom CLT, säger Stora Ensos presskontakt Carl Norell.

Mer tid

Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle studien vara klar i slutet av 2016.

– Vi förlängde studien av olika anledningar. Det är viktigt att man gör en grundlig analys av en eventuell investering och vi bedömde att vi behövde mer tid.

Synpunkter

Den nya byggnaden är tänkt att ligga norr om den befintliga verksamheten, längs med E18/E45. Under granskningsperioden har Länsstyrelsen, Trafikverket, Skanova och Lantmäteriet lämnat synpunkter och förslag till förbättring. Trafikverket pekade på att det i planbeskrivningen inte möjliggjordes byggnation närmare än 50 meter från E18 men ansåg inte att det var tydligt nog i plankartan. Eftersom det transporteras farligt gods på E18 finns det risker om fabriken skulle ligga för nära. Stora Enso har dock gjort justeringar utifrån alla synpunkterna inför antagandeskedet.

Fler jobb

En ny fabrik skulle innebära fler tjänster på arbetsmarknaden, men hur många det skulle bli ifall byggnationen blir av är ännu oklart.

Investeringsstudien är nu i sluttampen.

– Ett beslut gällande en eventuell investering kommer att kommuniceras senast i samband med nästa kvartalsrapport den 26 juli.

  • Sandra Dahlskog