2017-05-23 06:00

2017-05-23 13:11

Stopp för handskrivet

POLITIK: Nya regler från 2018 års val

Från och med nästa års allmänna val kan man inte bli vald om man inte i förväg har accepterat att bli nominerad. Det är en regel som kan bli till nackdel för Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna har haft klart svårt att besätta alla de förtroendeposter som väljarna har gett dem. På många håll har en eller flera av deras politiska platser stått tomma. På ännu fler håll, som i Grums, har de räddats av handskrivna valsedlar där för partiet mer eller mindre kända personer valts in med stöd av en eller flera väljare.

Detta har gått bra eftersom Sverigedemokraterna, till skillnad från de flesta andra partier, har valt att inte skydda sina valsedlar. Inför valet 2014 hade man egentligen bestämt sig för att skydda valsedlarna för att få bättre kontroll över sina företrädare. Men man avstod när det visade sig att det var fortsatt svårt att rekrytera villiga kandidater.

Vid nästa års allmänna val är det dock slut med den möjligheten. En ny regel säger att alla kandidater måste i förväg samtycka till sin kandidatur. Namn kan fortfarande skrivas in på partivalsedlar men om de som skrivs in inte har bekräftat sin kandidatur blir rösten ogiltig.

Sverigedemokraterna har haft klart svårt att besätta alla de förtroendeposter som väljarna har gett dem. På många håll har en eller flera av deras politiska platser stått tomma. På ännu fler håll, som i Grums, har de räddats av handskrivna valsedlar där för partiet mer eller mindre kända personer valts in med stöd av en eller flera väljare.

Detta har gått bra eftersom Sverigedemokraterna, till skillnad från de flesta andra partier, har valt att inte skydda sina valsedlar. Inför valet 2014 hade man egentligen bestämt sig för att skydda valsedlarna för att få bättre kontroll över sina företrädare. Men man avstod när det visade sig att det var fortsatt svårt att rekrytera villiga kandidater.

Vid nästa års allmänna val är det dock slut med den möjligheten. En ny regel säger att alla kandidater måste i förväg samtycka till sin kandidatur. Namn kan fortfarande skrivas in på partivalsedlar men om de som skrivs in inte har bekräftat sin kandidatur blir rösten ogiltig.