Avhopp okänt för Filper

GRUMS: SD nästan utraderat i kommunen

Sverigedemokraternas ledamot i Grums kommunstyrelse har för andra gången hoppat av från partiet. Men det kände varken länsordföranden eller suppleanten till förrän NWT berättade det för dem.

Valet till kommunfullmäktige i Grums för snart tre år sedan var som en framgångssaga för Sverigedemokraterna.

Antalet röster långt mer än fördubblades. Antalet mandat ökade från ett till tre och partiet fick för första gången en plats i lokalpolitikens finrum, i kommunstyrelsen.

Valframgången orsakade ett problem som möjligen kan beskrivas som angenämt. På partiets förtryckta valsedel fanns bara två namn, Tomas Pettersson och Peter Kuhlman. Den tredje platsen kom att tillsättas utifrån namn som skrivits in för hand på så kallade partivalsedlar.

En sammanräkning visade att Victoria Värmler hade fått sju röster och platsen gick till henne. Värmler hade under ett par år i början av 2010-talet på liknande villkor representerat Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige men sedan lämnat både partiet och fullmäktige.

Nya problem

Victoria Värmler löste nu åter medlemskap i Sverigedemokraterna och partiet bestämde att hon skulle ta en ordinarie plats i kommunstyrelsen medan Peter Kuhlman blev suppleant. Så långt var allt väl – men sedan började problemen igen.

Tomas Pettersson, partiets förstanamn dök aldrig upp på något fullmäktigemöte och efter en tid bestämde han sig för att avsäga sig sin plats. Det blev återigen anledning för länsstyrelsen att granska de handskrivna valsedlarna.

Näst på tur, med sex röster, stod en man som varit aktiv i ett annat och betydligt mer radikalt parti, som Sverigedemokraterna inte vill ha med att göra. Mannen lät sig dock övertalas att avstå sin nyvunna plats. Därefter har ytterligare ett par personer snabbt passerat förbi. Och den nuvarande innehavaren lär faktiskt vara medlem i partiet.

Men värre ändå är kanske att Victoria Värmler ännu en gång har lämnat Sverigedemokraterna. Hon skriver i ett mejl till NWT att hon fortfarande företräder Sverigedemokraternas politik men att hon inte vill vara partipolitiskt bunden. Hon beskriver sig som politisk vilde men på Grums kommuns hemsida är hon fortfarande noterad SD-företrädare. Hon har inte deltagit i något kommunstyrelsemöte sedan sommaren förra året.

Hade ingen aning

Peter Kuhlman är suppleant i kommunstyrelsen men säger till NWT att han inte kände till att Värmler hade lämnat Sverigedemokraterna. De två umgås inte med varandra.

– Jag kör taxi i Sälen på vinterhalvåret, säger han. Men nu är jag hemma igen och kan återigen gå på möten.

Inte heller länsordföranden, riksdagsledamot Runar Filper, kände till att partiets ledande politiker i Grums inte längre var medlem:

– Nej, det visste jag inte.

Men samtidigt har han ändå varit medveten om att allt inte står rätt till bland Sverigedemokraterna i Grums.

– Vi har pratat med flera personer som vill ställa upp i nästa års val, säger han. Jag är optimistisk om framtiden.

2017-05-23 06:00

2017-05-23 13:11