2017-05-16 09:44

2017-05-16 19:33

Stort haveri på Gruvön

GRUMS: "Betydande inverkan på kvartalsresultatet"

Massaproduktionen som förser pappersmaskinen PM6 på Gruvöns bruk har drabbats av ett större haveri. En axel till en utmatningsanordning i en kokare har gått av.
Det betyder att papper till lådor för frukt och grönt inte kan produceras just nu. Haveriet innebär stora ekonomiska förluster för Billerud Korsnäs.

Vid 9.30-tiden på tisdagsmorgonen gick Billerud Korsnäs ut och berättade att man har ett stort haveri på massaproduktionen till pappersmaskin 6 på Gruvöns bruk. Då hade problemen pågått i några dagar.

– Det är ett större haveri som har skett i kokaren av halvkemisk massa i vår massalinje. Störningarna började i slutet av förra veckan och ledde sedan till ett totalstopp under helgen.

Inget specialpapper

– Kokaren förser i sin tur flutingmaskinen PM6 med massa. Det betyder att papper till lådor för frukt och grönt inte längre kan produceras, säger Anita Sjölander, fabriksdirektör på Gruvöns bruk, till NWT.

Ett omfattande arbete inleddes i helgen med att tömma kokaren på innehåll så att man kunde komma in i utrustningen och kontrollera den.

– Kokaren var tom i måndags och efter en kontroll konstaterades det att en axel till en utmatningsanordning i kokaren hade gått av.

– Det var förvånande för den var bara fyra år gammal. Vi vet ännu inte varför det har skett.

– Samtidigt är ett sådant här fel ytterst ovanligt. Det är ingenting jag har varit med om under mina 22 år här.

Företaget gör nu allt man kan för att så snabbt som möjligt kunna återstarta kokaren så att produktionen vid PM6 kan komma i gång igen.

Tar några dagar

– Vi jobbar dygnet runt med det. Vår underhållsstyrka och arbetsledning försöker tillsammans med våra leverantörer lösa den uppkomna situationen, men det kommer att ta några dagar till innan kokaren kan startas. Bearbetning av några maskindelar sker vid Valmet i Karlstad, säger Anita Sjölander.

Stoppet innebär att företagets kunder påverkas och inte får sitt papper till fruktlådor som normalt sett produceras på Gruvön.

– Självklart påverkas kunderna av det här haveriet. Men vi gör allt för att hjälpa dem och har en tät dialog för att berätta när problemen är lösta.

– Vi tittar även på om det är möjligt att leverera material från vår andra flutingmaskin vid pappersbruket i Skärblacka utanför Norrköping.

Stora kostnader

Haveriet i kokaren av den halvkemiska massan påverkar inte den övriga produktionen av papper som sker vid Gruvöns bruk som kraftpapper, liner eller vätskekartong.

Vad skadorna kommer att kosta företaget är också okänt än så länge. Men det kommer enligt Billerud Korsnäs att få en betydande inverkan på innevarande kvartals resultat. Under tisdagen sjönk bolagets aktie med ungefär 4 procent på Stockholmsbörsen.

– Vi har kontaktat vårt försäkringsbolag som får utreda om skadan täcks av får försäkring så att vi kanske kan få en viss del av kostnaderna via den, säger Anita Sjölander.

Ingen skadades i samband med haveriet på fabriken på Gruvön.

 

Vid 9.30-tiden på tisdagsmorgonen gick Billerud Korsnäs ut och berättade att man har ett stort haveri på massaproduktionen till pappersmaskin 6 på Gruvöns bruk. Då hade problemen pågått i några dagar.

– Det är ett större haveri som har skett i kokaren av halvkemisk massa i vår massalinje. Störningarna började i slutet av förra veckan och ledde sedan till ett totalstopp under helgen.

Inget specialpapper

– Kokaren förser i sin tur flutingmaskinen PM6 med massa. Det betyder att papper till lådor för frukt och grönt inte längre kan produceras, säger Anita Sjölander, fabriksdirektör på Gruvöns bruk, till NWT.

Ett omfattande arbete inleddes i helgen med att tömma kokaren på innehåll så att man kunde komma in i utrustningen och kontrollera den.

– Kokaren var tom i måndags och efter en kontroll konstaterades det att en axel till en utmatningsanordning i kokaren hade gått av.

– Det var förvånande för den var bara fyra år gammal. Vi vet ännu inte varför det har skett.

– Samtidigt är ett sådant här fel ytterst ovanligt. Det är ingenting jag har varit med om under mina 22 år här.

Företaget gör nu allt man kan för att så snabbt som möjligt kunna återstarta kokaren så att produktionen vid PM6 kan komma i gång igen.

Tar några dagar

– Vi jobbar dygnet runt med det. Vår underhållsstyrka och arbetsledning försöker tillsammans med våra leverantörer lösa den uppkomna situationen, men det kommer att ta några dagar till innan kokaren kan startas. Bearbetning av några maskindelar sker vid Valmet i Karlstad, säger Anita Sjölander.

Stoppet innebär att företagets kunder påverkas och inte får sitt papper till fruktlådor som normalt sett produceras på Gruvön.

– Självklart påverkas kunderna av det här haveriet. Men vi gör allt för att hjälpa dem och har en tät dialog för att berätta när problemen är lösta.

– Vi tittar även på om det är möjligt att leverera material från vår andra flutingmaskin vid pappersbruket i Skärblacka utanför Norrköping.

Stora kostnader

Haveriet i kokaren av den halvkemiska massan påverkar inte den övriga produktionen av papper som sker vid Gruvöns bruk som kraftpapper, liner eller vätskekartong.

Vad skadorna kommer att kosta företaget är också okänt än så länge. Men det kommer enligt Billerud Korsnäs att få en betydande inverkan på innevarande kvartals resultat. Under tisdagen sjönk bolagets aktie med ungefär 4 procent på Stockholmsbörsen.

– Vi har kontaktat vårt försäkringsbolag som får utreda om skadan täcks av får försäkring så att vi kanske kan få en viss del av kostnaderna via den, säger Anita Sjölander.

Ingen skadades i samband med haveriet på fabriken på Gruvön.