2017-05-04 14:31

2017-05-04 14:31

Gott om utrymme för nybyggen i kommunen

GRUMS: Varför inte ett 155 meter högt hus?

Vad sägs om ett 155 meter högt hus med bostäder bara för ungdomar? Eller, mer nära i tiden, fler byggbara tomter att svara upp mot efterfrågan med. Nu finns det i alla fall ett förslag till bostadsförsörjningsprogram för Grums kommun.

Alla svenska kommuner är skyldiga att hålla sig med någon typ av plan för hur kommunens invånare ska försörjas med bostäder. Av den anledningen har tjänstemän på Grums kommun utarbetat ett förslag till bostadsförsörjningsprogram. Förslaget redovisades tidigare i veckan för politikerna i kommunstyrelsen och ska nu skickas till länsstyrelsen och de andra kommunerna i Karlstadsregionen.

Programförslaget redovisar hur befolkningsutvecklingen väntas bli under de närmaste åren, en försiktig ökning så som det har varit under de senaste åren. Det har också betytt att det har byggts högst en handfull nya villor per år. Några nya flerfamiljshus har inte byggts sedan 1990-talet.

Mest balans

I större delen av kommunen anses bostadsmarknaden vara i balans. Undantaget är centralorten där det finns en viss efterfrågan på villor, på lägenheter med hiss och på billiga lägenheter. Författarna till planförslaget tror att en fortsatt expansion i Karlstad i viss mån skulle kunna spilla över även på Grums. I likhet med Forshaga, Hammarö och Kil finns det i Grums många bostäder som kan sägas vara prisvärda.

För den allra närmaste tiden pekar planförslaget ut behovet av att ha byggklara tomter att erbjuda och särskilt då i centralorten där efterfrågan finns. Planförfattarna har scannat av de småhusvisningar som har varit och funnit att hus med vattenutsikt drar till sig flest spekulanter. Samma sak bör då gälla för nybyggda hus.

155 meter

Om det någon gång skulle bli aktuellt med nya flerbostadshus så finns det utrymme på Orrby, längs Sveagatan och på Östermalm.

Sedan finns det i planförslaget också en del mer långsiktiga visioner, gissningsvis klippta ur de enkätsvar som har kommit in. Där hittar vi förslaget om ett 155 (!) meter högt hus speciellt för ungdomar med bostäderoch längst upp utrymme för event.

Alla svenska kommuner är skyldiga att hålla sig med någon typ av plan för hur kommunens invånare ska försörjas med bostäder. Av den anledningen har tjänstemän på Grums kommun utarbetat ett förslag till bostadsförsörjningsprogram. Förslaget redovisades tidigare i veckan för politikerna i kommunstyrelsen och ska nu skickas till länsstyrelsen och de andra kommunerna i Karlstadsregionen.

Programförslaget redovisar hur befolkningsutvecklingen väntas bli under de närmaste åren, en försiktig ökning så som det har varit under de senaste åren. Det har också betytt att det har byggts högst en handfull nya villor per år. Några nya flerfamiljshus har inte byggts sedan 1990-talet.

Mest balans

I större delen av kommunen anses bostadsmarknaden vara i balans. Undantaget är centralorten där det finns en viss efterfrågan på villor, på lägenheter med hiss och på billiga lägenheter. Författarna till planförslaget tror att en fortsatt expansion i Karlstad i viss mån skulle kunna spilla över även på Grums. I likhet med Forshaga, Hammarö och Kil finns det i Grums många bostäder som kan sägas vara prisvärda.

För den allra närmaste tiden pekar planförslaget ut behovet av att ha byggklara tomter att erbjuda och särskilt då i centralorten där efterfrågan finns. Planförfattarna har scannat av de småhusvisningar som har varit och funnit att hus med vattenutsikt drar till sig flest spekulanter. Samma sak bör då gälla för nybyggda hus.

155 meter

Om det någon gång skulle bli aktuellt med nya flerbostadshus så finns det utrymme på Orrby, längs Sveagatan och på Östermalm.

Sedan finns det i planförslaget också en del mer långsiktiga visioner, gissningsvis klippta ur de enkätsvar som har kommit in. Där hittar vi förslaget om ett 155 (!) meter högt hus speciellt för ungdomar med bostäderoch längst upp utrymme för event.