2017-05-03 17:23

2017-05-03 17:23

Nej till högre fetthalt i skolmåltiderna

Kommunstyrelsen, Grums

Sämre resultat kan kräva åtgärder

Grums kommun har sammanställt en bokslutsprognos för innevarande år. Den bygger på verkliga siffror för de tre första månaderna. Prognosen visar på ett överskott på 11,2 miljoner kronor vilket är 3 miljoner sämre än budget. Det är framför allt barn och utbildning samt omsorgen som har svårt att hålla budget. Men det gäller också va-utbyggnaden på den nya delen av Nyängens verksamhetsområde som delvis inte har funnits med i budget. De olika verksamheterna har nu fått i uppdrag att de vad som kan göras för att hålla igen.

Nej till högre fetthalt i skolmåltiderna

Ett medborgarförslag har lämnats in som föreslår att skolorna serverar mat med högre fetthalt än i dag. Förslagsställaren vill ha fetare fil eller yoghurt och dessutom Bregott i stället för margarin till smörgåsarna. Men kommunstyrelsen säger nej till förslaget. Man pekar på att Grums kommun följer de riktlinjer som finns. Feta produkter används vid matlagningen. Om man serverar fetare mjölk måste man i stället dra ner på matlagningsfettet och då skulle maten smaka sämre.

Nej till köp av fallfärdig villafastighet

En villa på Karlslundsgatan i centrala Grums lider av en långvarig brist på underhåll. Taket har delvis rasat in, dörrar har ramlat av och trädgården ser ut att inte haft ett mänskligt besök på årtionden. Fastigheten ägs av ett dödsbo som saknar andra tillgångar än det fallfärdiga huset. Dödsboet har erbjudit sig att sälja huset till kommunen för en enda krona om kommunen sedan river huset, något som beräknas kosta 150 000 kronor. Men kommunen tackar nej.

– Det här huset är inte det enda inom Grums kommun som är i dåligt skick och lämpligen borde rivas, säger kommunalrådet Leif Haraldsson (S). Vi tror att om vi tackar ja till det här erbjudandet så skulle fler höra av sig och vilja att kommunen löser deras problem.

Grums kommun har visserligen avsatt pengar till att städa upp på skräpiga privatägda kommuner. Men det har handlat om att köra bort bilvrak som stått och förfulat omgivningen och det har inte alls kostat lika mycket som det skulle kosta att städa upp på Karlslundsgatan.

På kommunen hoppas man nu att någon ska vilja köpa det fallfärdiga huset och riva det. På det sättet skulle denne för en billig penning kunna köpa en centralt belägen tomt.

Sämre resultat kan kräva åtgärder

Grums kommun har sammanställt en bokslutsprognos för innevarande år. Den bygger på verkliga siffror för de tre första månaderna. Prognosen visar på ett överskott på 11,2 miljoner kronor vilket är 3 miljoner sämre än budget. Det är framför allt barn och utbildning samt omsorgen som har svårt att hålla budget. Men det gäller också va-utbyggnaden på den nya delen av Nyängens verksamhetsområde som delvis inte har funnits med i budget. De olika verksamheterna har nu fått i uppdrag att de vad som kan göras för att hålla igen.

Nej till högre fetthalt i skolmåltiderna

Ett medborgarförslag har lämnats in som föreslår att skolorna serverar mat med högre fetthalt än i dag. Förslagsställaren vill ha fetare fil eller yoghurt och dessutom Bregott i stället för margarin till smörgåsarna. Men kommunstyrelsen säger nej till förslaget. Man pekar på att Grums kommun följer de riktlinjer som finns. Feta produkter används vid matlagningen. Om man serverar fetare mjölk måste man i stället dra ner på matlagningsfettet och då skulle maten smaka sämre.

Nej till köp av fallfärdig villafastighet

En villa på Karlslundsgatan i centrala Grums lider av en långvarig brist på underhåll. Taket har delvis rasat in, dörrar har ramlat av och trädgården ser ut att inte haft ett mänskligt besök på årtionden. Fastigheten ägs av ett dödsbo som saknar andra tillgångar än det fallfärdiga huset. Dödsboet har erbjudit sig att sälja huset till kommunen för en enda krona om kommunen sedan river huset, något som beräknas kosta 150 000 kronor. Men kommunen tackar nej.

– Det här huset är inte det enda inom Grums kommun som är i dåligt skick och lämpligen borde rivas, säger kommunalrådet Leif Haraldsson (S). Vi tror att om vi tackar ja till det här erbjudandet så skulle fler höra av sig och vilja att kommunen löser deras problem.

Grums kommun har visserligen avsatt pengar till att städa upp på skräpiga privatägda kommuner. Men det har handlat om att köra bort bilvrak som stått och förfulat omgivningen och det har inte alls kostat lika mycket som det skulle kosta att städa upp på Karlslundsgatan.

På kommunen hoppas man nu att någon ska vilja köpa det fallfärdiga huset och riva det. På det sättet skulle denne för en billig penning kunna köpa en centralt belägen tomt.