2017-03-20 17:59

2017-03-20 18:36

Anmäler missförhållande på äldreboende

GRUMS

En anställd på ett äldreboende i Grums kommun har Lex Sarah-anmält tre medarbetare för oprofessionellt bemötande och kränkning av kund.

Enligt anmälan ska de tre undersköterskorna vid ett tillfälle ha negligerat en kunds obehag och uppträtt på ett sätt som fick personen att känna sig mobbad.

Samtal har förts med medarbetare på arbetsplatsen för att utreda om ”de tre medarbetarnas eventuella olämplighet” enligt en rapport från socialtjänsten i Grums. Utredande områdeschef har dock gjort bedömningen att ingen av de tre är olämpliga som undersköterskor, men händelsen är dokumenterad.

Ett möte är också inplanerat för att diskutera bemötande och värdegrunder i verksamheten.

Enligt anmälan ska de tre undersköterskorna vid ett tillfälle ha negligerat en kunds obehag och uppträtt på ett sätt som fick personen att känna sig mobbad.

Samtal har förts med medarbetare på arbetsplatsen för att utreda om ”de tre medarbetarnas eventuella olämplighet” enligt en rapport från socialtjänsten i Grums. Utredande områdeschef har dock gjort bedömningen att ingen av de tre är olämpliga som undersköterskor, men händelsen är dokumenterad.

Ett möte är också inplanerat för att diskutera bemötande och värdegrunder i verksamheten.