2016-04-25 16:34

2016-04-25 16:34

Anläggningsentreprenör stämmer kommunen

GRUMS: Nyängens industriområde

Grums kommun har stämts på mer än 4 miljoner kronor. Under måndagen och tisdagen argumenterar kommunens och ett entreprenadföretags advokater mot varandra inför Värmlands tingsrätt.

Nyängen heter det område i Grums där vägarna E 18 och E45. löper samman. Det brukar beskrivas som kommunens bästa skyltläge. Varje dagar passerar 15 000 bilar genom Nyängsrondellen. Inte minst är det många fjällresenärer som rastar här.

Nyängen har länge dominerats av Nyängsrasta och andra butiker och företag på vägens västra sida. Men för några år sedan påbörjades en exploatering även av området öster om vägen. Det är ett konsortium med ett stort antal företager i Grums som står för exploateringen men kommunen ansvarar för dragning av vatten och avlopp och det är kring detta som tvistemålet inför Värmlands tingsrätt rör sig.

Blev dyrare

Karlstadsföretaget Sten & Vägarbeten AB vann för några år sedan upphandlingen. Entreprenadsumman angavs till 5 055 000 kronor inklusive återställningsarbeten. Nu har det visat sig att det krävdes väsentligt större – och mer kostsamma – återställningsarbeten än vad man trodde när kontraktet skrevs.

Entreprenören har i ett brev krävt Grums kommun på ytterligare 4 099 213 kronor. Kommunen medger att återställningearbetena blev mer kostsamma än beräknat men avvisar kravet. Kommunen anser att företaget bör ha känt till detta och då också borde ha kontaktat kommunen.

På måndagen träffades parternas advokater i en av Värmlands tingsrätts förhandlingssalar och argumenterade mot varandras uppfattningar. förhandlingarna fortsätter under tisdagen.

Nyängen heter det område i Grums där vägarna E 18 och E45. löper samman. Det brukar beskrivas som kommunens bästa skyltläge. Varje dagar passerar 15 000 bilar genom Nyängsrondellen. Inte minst är det många fjällresenärer som rastar här.

Nyängen har länge dominerats av Nyängsrasta och andra butiker och företag på vägens västra sida. Men för några år sedan påbörjades en exploatering även av området öster om vägen. Det är ett konsortium med ett stort antal företager i Grums som står för exploateringen men kommunen ansvarar för dragning av vatten och avlopp och det är kring detta som tvistemålet inför Värmlands tingsrätt rör sig.

Blev dyrare

Karlstadsföretaget Sten & Vägarbeten AB vann för några år sedan upphandlingen. Entreprenadsumman angavs till 5 055 000 kronor inklusive återställningsarbeten. Nu har det visat sig att det krävdes väsentligt större – och mer kostsamma – återställningsarbeten än vad man trodde när kontraktet skrevs.

Entreprenören har i ett brev krävt Grums kommun på ytterligare 4 099 213 kronor. Kommunen medger att återställningearbetena blev mer kostsamma än beräknat men avvisar kravet. Kommunen anser att företaget bör ha känt till detta och då också borde ha kontaktat kommunen.

På måndagen träffades parternas advokater i en av Värmlands tingsrätts förhandlingssalar och argumenterade mot varandras uppfattningar. förhandlingarna fortsätter under tisdagen.