2016-04-11 18:44

2016-04-11 18:44

"Behovet är jättestort"

GRUMS: Höjda anslag till svenskundervisning i vårbudgeten

På måndagen besökte alla värmländska S-riksdagsledamöter ABF:s svenskundervisning för asylsökande i Grums. De var alla överens om att det behövs mer pengar.

Atiqulla Sultani och Mohamad Hashim Hasani är asylsökande från Afghanistan. En gång i veckan får de undervisning i svenska av Anne-Marie Denborn på ABF.

– Det är för lite med en gång. Problemet är att jag inte har några böcker eller får någon hjälp hemma. Jag skulle vilja gå på lektioner tre gånger i veckan, helst varje dag, säger Atiqulla Sultani som jobbade som polis i sitt hemland och håller sig för axeln han blivit skjuten i.

De övriga asylsökande håller med. Precis som deras lärare Anne-Marie Denborn som undervisar i olika kommuner varje dag i veckan.

Vardagshjälp

– Det finns ett jättebehov. Svenska är ett svårt språk att lära sig och det är viktigt att de får prata svenska så mycket som möjligt. Det är en förutsättning för att vardagen ska fungera. I väntan på besked om utvisning eller uppehållstillstånd driver de bara omkring. Så det här är jätteviktigt.

– Jag fungerar som socialarbetare också som hjälper dem att betala räkningar, går med och handlar och mår de dåligt och gråter får vi ha långa samtal efter lektionen. De som behöver professionell hjälp har jag kört till psykiatrin, säger hon.

Jobb som bonde

Frunze Andrikjan från Armenien bor med sina föräldrar, fru och två barn i en trea i Grums. De har varit i Sverige i snart två år och är fortfarande asylsökande och har alltså inte rätt till sfi-undervisning, svenska för invandrare. Han är utbildad jurist, men har inte kunnat jobba som det i sitt hemland. Nu har han fått hjälp av Anne-Marie Denborn att få en praktikplats som bonde.

– Jag vill verkligen jobba i Sverige och då måste jag snabbt lära mig svenska. Vi trivs jättebra här och båda våra barn går i skolan. Min son spelar också klarinett i Gruvöns musikkår, berättar han.

Höjt anslag

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Värmland, Lars Mejern Larsson, Berit Högman, Jonas Gunnarsson, Gunilla Svanstorp och Mikael Dahlqvist lyssnar och ställer frågor.

– Anledningen till att vi är här är att vi vet lite vad som kommer i den vårbudget som regeringen lägger fram till riksdagen på onsdag. Det finns ett höjt anslag från 30 miljoner kronor till 155 miljoner till Svenska från dag ett. Och ytterligare 25 miljoner kommer. Undervisningen når 77 000 människor i Sverige och vi ser att de behöver träffas varje dag och behöver ännu mer resurser för att snabbutbilda lärare, säger Gunilla Svanstorp.

Hon tar Filipstad som ett gott exempel. De asylsökande som läst svenska från dag ett kan hoppa över flera steg i sfi:n.

– Det sparar pengar och tid och därför tycker regeringen att det är viktigt att skjuta till pengar, fortsätter hon.

Atiqulla Sultani och Mohamad Hashim Hasani är asylsökande från Afghanistan. En gång i veckan får de undervisning i svenska av Anne-Marie Denborn på ABF.

– Det är för lite med en gång. Problemet är att jag inte har några böcker eller får någon hjälp hemma. Jag skulle vilja gå på lektioner tre gånger i veckan, helst varje dag, säger Atiqulla Sultani som jobbade som polis i sitt hemland och håller sig för axeln han blivit skjuten i.

De övriga asylsökande håller med. Precis som deras lärare Anne-Marie Denborn som undervisar i olika kommuner varje dag i veckan.

Vardagshjälp

– Det finns ett jättebehov. Svenska är ett svårt språk att lära sig och det är viktigt att de får prata svenska så mycket som möjligt. Det är en förutsättning för att vardagen ska fungera. I väntan på besked om utvisning eller uppehållstillstånd driver de bara omkring. Så det här är jätteviktigt.

– Jag fungerar som socialarbetare också som hjälper dem att betala räkningar, går med och handlar och mår de dåligt och gråter får vi ha långa samtal efter lektionen. De som behöver professionell hjälp har jag kört till psykiatrin, säger hon.

Jobb som bonde

Frunze Andrikjan från Armenien bor med sina föräldrar, fru och två barn i en trea i Grums. De har varit i Sverige i snart två år och är fortfarande asylsökande och har alltså inte rätt till sfi-undervisning, svenska för invandrare. Han är utbildad jurist, men har inte kunnat jobba som det i sitt hemland. Nu har han fått hjälp av Anne-Marie Denborn att få en praktikplats som bonde.

– Jag vill verkligen jobba i Sverige och då måste jag snabbt lära mig svenska. Vi trivs jättebra här och båda våra barn går i skolan. Min son spelar också klarinett i Gruvöns musikkår, berättar han.

Höjt anslag

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Värmland, Lars Mejern Larsson, Berit Högman, Jonas Gunnarsson, Gunilla Svanstorp och Mikael Dahlqvist lyssnar och ställer frågor.

– Anledningen till att vi är här är att vi vet lite vad som kommer i den vårbudget som regeringen lägger fram till riksdagen på onsdag. Det finns ett höjt anslag från 30 miljoner kronor till 155 miljoner till Svenska från dag ett. Och ytterligare 25 miljoner kommer. Undervisningen når 77 000 människor i Sverige och vi ser att de behöver träffas varje dag och behöver ännu mer resurser för att snabbutbilda lärare, säger Gunilla Svanstorp.

Hon tar Filipstad som ett gott exempel. De asylsökande som läst svenska från dag ett kan hoppa över flera steg i sfi:n.

– Det sparar pengar och tid och därför tycker regeringen att det är viktigt att skjuta till pengar, fortsätter hon.