2016-03-09 16:57

2016-03-09 16:57

Brukshotellet blir hvb-hem

GRUMS

En gång hette det Brukshotellet. Men på senare år har det inte varit mycket till verksamhet på Grums Hotell Och nu ska det bli hvb-hem, i första hand under två år. Det är ett företag från Malmö, specialiserat på att driva hvb-hem, som tar över lokalerna. Det är i första hand ensamkommande flyktingbarn som kommer att bo på hotellet.

Förslaget var uppe som ett bygglovsärende vid kommunstyrelsens sammanträde i tisdags och alla närvarande politiker röstade för det tillfälliga bygglovet. Om ingen överklagar kan en ombyggnad påbörjas om någon månad.

Sju av hotellets närmaste grannar har i ett gemensamt brev till kommunen motsatt sig det tillfälliga bygglovet.

Förslaget var uppe som ett bygglovsärende vid kommunstyrelsens sammanträde i tisdags och alla närvarande politiker röstade för det tillfälliga bygglovet. Om ingen överklagar kan en ombyggnad påbörjas om någon månad.

Sju av hotellets närmaste grannar har i ett gemensamt brev till kommunen motsatt sig det tillfälliga bygglovet.