2016-01-28 10:07

2016-01-28 10:07

Vattenläcka berör Orrby och Karba

GRUMS

Huvudvattenledningen till Grums sprang läck på torsdagsmorgonen. Läckan är hittad och arbete pågår för att täta den.

Det är främst bostadsområdena Orrby och Karba som berörs och tankar för dricksvatten har ställts ut dels vid tennisplanerna på Ringvägen och dels vid Järpens förskola på Ljunggatan. Kommunen varnar för att fler områden kan komma att beröras om reparationsarbetet skulle dra ut på tiden.

Det är främst bostadsområdena Orrby och Karba som berörs och tankar för dricksvatten har ställts ut dels vid tennisplanerna på Ringvägen och dels vid Järpens förskola på Ljunggatan. Kommunen varnar för att fler områden kan komma att beröras om reparationsarbetet skulle dra ut på tiden.