2016-01-22 18:01

2016-01-22 18:01

Chefen på Gruvön går vidare

GRUMS: Börjar på marknadssidan

Fredrik Turzik, fabrikschef på Gruvöns bruk, slutar sin tjänst den 1 februari. Han stannar inom Billerud Korsnäs och tillträder en ny tjänst som ansvarig för utveckling av wellpappmarknaden i Europa, Mellanöstern och Afrika.

44-årige Fredrik Turzik har varit chef på Gruvön i nästan sex år. Nu är det dags att gå vidare, tycker han.

– Det är för att få personlig utveckling, och byta fokus.

Efer att ha varit fokuserad på produktionen ska det bli utvecklande att få jobba på marknadssidan, tycker han.

– Vi har gjort världens bästa fluting och gjort investeringar i PM 6. Jag har varit med i den utvecklingen och det ska bli kul att ta det vidare, till kunderna.

Vad har varit roligast under åren som fabrikschef?

– Det har varit fantastiskt kul att jobba på Gruvön och i Billerud Korsnäs. Vi har fått en väldigt bra utveckling på bruket, och lagt grunden för att utveckla det ännu mer framöver. Det viktigaste är att vi nu genomför en förprojektering för en eventuell investering i en ny kartongmaskin.

– Sedan har jag fått jobba med trevliga människor.

Det kommer han att fortsätta med, eftersom han även i fortsättningen kommer att ha sin arbetsplats på Gruvöns bruk, även om han jobbar i en annan del av organiastionen.

– Jag vill verkligen tacka alla medarbetare, det har varit fantastiska år.

Vad har varit jobbigast under åren som fabrikschef?

– De jobbigaste bitarna i jobbet är när det händer medarbetarna något. Vi har jobbat väldigt mycket med att göra bruket till en säker arbetsplats. Vi har arbetsmoment med höga tryck, höga temperaturer och det kan hända mycket. Vi har bra rutiner men man kan alltid förbättra sig. Det har tagit mycket kraft att skapa en ännu bättre säkerhetskultur.

Tillförordnad som fabrikschef på Gruvön under rekryteringsprocessen är Anita Sjölander.

44-årige Fredrik Turzik har varit chef på Gruvön i nästan sex år. Nu är det dags att gå vidare, tycker han.

– Det är för att få personlig utveckling, och byta fokus.

Efer att ha varit fokuserad på produktionen ska det bli utvecklande att få jobba på marknadssidan, tycker han.

– Vi har gjort världens bästa fluting och gjort investeringar i PM 6. Jag har varit med i den utvecklingen och det ska bli kul att ta det vidare, till kunderna.

Vad har varit roligast under åren som fabrikschef?

– Det har varit fantastiskt kul att jobba på Gruvön och i Billerud Korsnäs. Vi har fått en väldigt bra utveckling på bruket, och lagt grunden för att utveckla det ännu mer framöver. Det viktigaste är att vi nu genomför en förprojektering för en eventuell investering i en ny kartongmaskin.

– Sedan har jag fått jobba med trevliga människor.

Det kommer han att fortsätta med, eftersom han även i fortsättningen kommer att ha sin arbetsplats på Gruvöns bruk, även om han jobbar i en annan del av organiastionen.

– Jag vill verkligen tacka alla medarbetare, det har varit fantastiska år.

Vad har varit jobbigast under åren som fabrikschef?

– De jobbigaste bitarna i jobbet är när det händer medarbetarna något. Vi har jobbat väldigt mycket med att göra bruket till en säker arbetsplats. Vi har arbetsmoment med höga tryck, höga temperaturer och det kan hända mycket. Vi har bra rutiner men man kan alltid förbättra sig. Det har tagit mycket kraft att skapa en ännu bättre säkerhetskultur.

Tillförordnad som fabrikschef på Gruvön under rekryteringsprocessen är Anita Sjölander.