2015-12-16 15:34

2015-12-16 15:34

Klubbat i kommunstyrelsen

GRUMS

Omtag kring Gruvan

Gruvan, det tidigare Folkets hus, har den enda större samlingslokalen i Grums. 330 personer får plats i A-salen. På senare tid har lokalen blivit allt mer uthyrd. Det är Jättestenskolan, filmförevisningar, luciafirande, julkonsert och de regelbundna pensionärsdanserna. Samtidigt är lokalen i stort behov av renovering. Kommunen tillsätter nu en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på vad som kan göras.

Särskild tjänst för integrationsfrågor

Det kommer allt fler asylsökande till Grums. Kommunen ska därför inrätta en särskild tjänst som integrationsstrateg. Tjänsteinnehavaren ska bland hålla i kontakterna med Migrationsverket och se till att kommunen söker alla de bidrag som kan sökas.

Trafikcenter planerar för Barnens Trafikstad

Värmlands trafikcenter har en omfattande verksamhet vid Svenstorp i Grums. Nu har trafikcenter planer på att bygga en Barnens Trafikstad. Av den anledningen köper man nu ytterligare 11 000 kvadratmeter mark av Grums kommun. Om Värmlands trafikcenter lyckas få ihop tillräckligt med pengar skulle Barnens trafikstad kunna invigas om ett par år.

Parkeringsförbud på Åsgatan

På Åsgatan mellan Gamla vägen och Solbergsgatan är trafiksituationen ibland smått kaotisk. Där står fullt med parkerade bilar samtidigt som linjebussar och skolbussar ska ta sig fram. Barn som skjutsas till skolan tvingas kliva ur bilen ute på gatan eftersom det inte går att komma fram till trottoaren. Av den anledningen blir det nu parkeringsförbud på den aktuella sträckan från och med 1 januari nästa år.

Taxan höjs för vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten i Grums går med underskott, delvis på grund av ett antal större vattenläckor på senare år. Taxan kommer därför att höjas från och med 1 april nästa år. För ett villahushåll med normalförbrukning höjs taxan med 281 kronor per år. Grums har bland de lägre taxorna i Värmland och så lär det bli även efter höjningen.

Omtag kring Gruvan

Gruvan, det tidigare Folkets hus, har den enda större samlingslokalen i Grums. 330 personer får plats i A-salen. På senare tid har lokalen blivit allt mer uthyrd. Det är Jättestenskolan, filmförevisningar, luciafirande, julkonsert och de regelbundna pensionärsdanserna. Samtidigt är lokalen i stort behov av renovering. Kommunen tillsätter nu en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på vad som kan göras.

Särskild tjänst för integrationsfrågor

Det kommer allt fler asylsökande till Grums. Kommunen ska därför inrätta en särskild tjänst som integrationsstrateg. Tjänsteinnehavaren ska bland hålla i kontakterna med Migrationsverket och se till att kommunen söker alla de bidrag som kan sökas.

Trafikcenter planerar för Barnens Trafikstad

Värmlands trafikcenter har en omfattande verksamhet vid Svenstorp i Grums. Nu har trafikcenter planer på att bygga en Barnens Trafikstad. Av den anledningen köper man nu ytterligare 11 000 kvadratmeter mark av Grums kommun. Om Värmlands trafikcenter lyckas få ihop tillräckligt med pengar skulle Barnens trafikstad kunna invigas om ett par år.

Parkeringsförbud på Åsgatan

På Åsgatan mellan Gamla vägen och Solbergsgatan är trafiksituationen ibland smått kaotisk. Där står fullt med parkerade bilar samtidigt som linjebussar och skolbussar ska ta sig fram. Barn som skjutsas till skolan tvingas kliva ur bilen ute på gatan eftersom det inte går att komma fram till trottoaren. Av den anledningen blir det nu parkeringsförbud på den aktuella sträckan från och med 1 januari nästa år.

Taxan höjs för vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten i Grums går med underskott, delvis på grund av ett antal större vattenläckor på senare år. Taxan kommer därför att höjas från och med 1 april nästa år. För ett villahushåll med normalförbrukning höjs taxan med 281 kronor per år. Grums har bland de lägre taxorna i Värmland och så lär det bli även efter höjningen.