2015-10-27 06:00

2015-10-27 06:00

Fängelse för spritsmugglare

GRUMS

För något år sedan fastnade en 53-årig man från Grums i en tullkontroll när han körde av färjan i Helsingborg.

I bilen hade han 79 liter sprit, 61 liter vin, 316 liter öl och 1,7 kilo tobak. För tull och polis har han uppgett att han köpt varorna i Tyskland för pengar som han hade lånat av en kamrat och att de skulle användas när mannens bror ett halvår senare skulle fylla jämnt. På torsdagen dömdes han till två månaders fängelse för smuggling och olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor (tobaken).

I bilen hade han 79 liter sprit, 61 liter vin, 316 liter öl och 1,7 kilo tobak. För tull och polis har han uppgett att han köpt varorna i Tyskland för pengar som han hade lånat av en kamrat och att de skulle användas när mannens bror ett halvår senare skulle fylla jämnt. På torsdagen dömdes han till två månaders fängelse för smuggling och olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor (tobaken).