2015-10-19 17:21

2015-10-19 17:22

Här kan den vitryggige få bo

VÄRMSKOG: Mitt i naturen nu på torsdag

Vid Strand i Värmskog finns det en lämplig boplats för vitryggig hackspett. Det har Stora Enso och Bergviks skog sett till. Nu på torsdag berättar Sveriges Televisions Mitt i naturen om initiativet.

Vitryggig hackspett är en hackspettsart som häckar från Norge i väster till Kamtjatka i öster. Men i Sverige anses vara akut hotad, till stor del på grund av vårt effektiva skogsbruk.

Mindre välskött

Vitryggig hackspett trivs nämligen bara där det finns hyfsat stora arealer av björk, asp och andra inte så ädla lövträd. Den vackra fågeln kräver dessutom att skogen ska vara mindre välskött så att många av träden befinner sig i olika stadier av förmultning.

Men är man som skogsägare medveten om fågelns krav går det ofta att ta hänsyn. Den ambitionen har man på Bergviks skog, Värmlands största skogsägare, och Stora Enso Skog, som sköter skogen.

– Vi har ända sedan 1990-talet haft ambitionen att försöka att ge den vitryggiga hackspetten en lämplig livsmiljö, säger Robert Berg på Stora Enso Skog. Vi kan inte göra det överallt men litet här och där går det bra.

Nu på torsdag uppmärksammas det här i Mitt i naturen, Sveriges Televisions naturprogram. Då sänds bland annat en intervju som programledaren Anders Lundin gjorde med Börje Pettersson från Bergviks Skog och med Robert Berg. Sista veckan i augusti var man på plats vid Strand i Värmskog och man pratade då även med skogsmaskinentreprenören Jörgen Karlsson från Fjöle.

Lövrikt område

Just vid Strand satsade Stora Enso Skog i samråd med Skogsstyrelsen på att spara ett lövrikt område i anslutning till avverkningen. Alla lövträd har lämnats kvar medan tall och gran har avverkats som vanligt. Enligt Robert Berg har detta gett ett lövrikt, ljust och varmt område där lövträden nu ska få möjlighet att utvecklas.

Vitryggig hackspett har nog aldrig varit vanlig i Värmland. Tidigare har den dock funnits på flera olika lokaler både i mellersta delen av landskapet och längst i norr. Men nu kan det mycket väl vara så att den häckar enbart på Pannkakan vid Deje där den nu konkurrerar med lokalbefolkningens önskan att få leva ett myggfritt liv.

Nordens Ark

Annars föds arten upp på Nordens Ark i Bohuslän varifrån man gör försök med utsättning i lämpliga lokaler. Vid Strand kommer den nu att vara välkommen åtminstone om några år när lövträden växt till sig, antingen spontant eller genom utsättning.

Vitryggig hackspett är en hackspettsart som häckar från Norge i väster till Kamtjatka i öster. Men i Sverige anses vara akut hotad, till stor del på grund av vårt effektiva skogsbruk.

Mindre välskött

Vitryggig hackspett trivs nämligen bara där det finns hyfsat stora arealer av björk, asp och andra inte så ädla lövträd. Den vackra fågeln kräver dessutom att skogen ska vara mindre välskött så att många av träden befinner sig i olika stadier av förmultning.

Men är man som skogsägare medveten om fågelns krav går det ofta att ta hänsyn. Den ambitionen har man på Bergviks skog, Värmlands största skogsägare, och Stora Enso Skog, som sköter skogen.

– Vi har ända sedan 1990-talet haft ambitionen att försöka att ge den vitryggiga hackspetten en lämplig livsmiljö, säger Robert Berg på Stora Enso Skog. Vi kan inte göra det överallt men litet här och där går det bra.

Nu på torsdag uppmärksammas det här i Mitt i naturen, Sveriges Televisions naturprogram. Då sänds bland annat en intervju som programledaren Anders Lundin gjorde med Börje Pettersson från Bergviks Skog och med Robert Berg. Sista veckan i augusti var man på plats vid Strand i Värmskog och man pratade då även med skogsmaskinentreprenören Jörgen Karlsson från Fjöle.

Lövrikt område

Just vid Strand satsade Stora Enso Skog i samråd med Skogsstyrelsen på att spara ett lövrikt område i anslutning till avverkningen. Alla lövträd har lämnats kvar medan tall och gran har avverkats som vanligt. Enligt Robert Berg har detta gett ett lövrikt, ljust och varmt område där lövträden nu ska få möjlighet att utvecklas.

Vitryggig hackspett har nog aldrig varit vanlig i Värmland. Tidigare har den dock funnits på flera olika lokaler både i mellersta delen av landskapet och längst i norr. Men nu kan det mycket väl vara så att den häckar enbart på Pannkakan vid Deje där den nu konkurrerar med lokalbefolkningens önskan att få leva ett myggfritt liv.

Nordens Ark

Annars föds arten upp på Nordens Ark i Bohuslän varifrån man gör försök med utsättning i lämpliga lokaler. Vid Strand kommer den nu att vara välkommen åtminstone om några år när lövträden växt till sig, antingen spontant eller genom utsättning.